1. toplum sözleşmesi kuramcılarından olan thomas hobbes'un söylediği bir sözdür. (bkz: thomas hobbes) bu sözle, devletin ve güvenliğin olmadığı bir toplumda insanların, tamamen bir kaos içinde birbirlerine zarar verecek varlıklar olduğunu savunmuştur. hobbes'a göre eğer sınırsız özgürlük varsa, güvenlikten bahsedilemez. bundan dolayı insanlar, devlete kendi haklarından bir kısmını verip devletin güvenlik teminatı altına girmiştir.

mesaj gönder