1. sscb'de, esas olarak 1946 ile 1950 arasında yürütülür bu kampanya ve kültür, sanat ve bilimin her alanını denetlemeyi amaçlayan bir müdahaledir. bu kampanyanın hedeflerinden biri de sovyet kültür yaşamı üzerindeki batı etkisini kırmaktı. bu yüzden birçok teorinin yanı sıra kuantum ve görelik kuramları burjuva bilimi olarak reddedildi, sibernetik, psikanaliz bilim dışı ilan edildi. freud ve einstein gibi bilim adamları tehlikeli ve kozmopolit kişiler olarak damgalan­dılar. sonuç olarak, sovyet kültür, bilim ve sanat yaşamının dış etkilerden arındırılmasını sağlayacak olan bu politika kötü sonuçlar verdi.

    kısaca, sovyet tipi insan yaratmaya yönelik ideoloji denilebilir.

mesaj gönder