• okudum
  • okuyorum
  • okumak istiyorum
 • youreads puanı (9.00)
hermetika - hermes trismegistus
hermetika ya da diğer adıyla zümrüt tabletler, eski yunanlarca hermes trismegistus olarak adlandırılan hermes trismegistus’un öğretisine ait kimi metinlerin eski yunanca ve latince yazılmış eldeki parçaları bütününe verilen addır.
 1. nasıl başlasam bilemediğim bir derleme eser, ya da sözlü aktarım ve hiyerogliflerden geriye kalan kırınıtlar. öyle bir şey düşününki tarihin en eski bilgisi, neredeyse bütün felsefe tarihinin çıkış noktası, bilimin bugün geldiği noktanın bile kabaca tarifini içeren aynı zamanda bütün dinlerin de kökeni, şairane ve en ateistim diyeni bile yer yer lan yoksa? dedirtecek kadar derin bir eser.

  hakkında çok efsane var hatta iskenderiye kutuphanesinin yakılmasının ana nedeni bile olabilir. (çünkü hıristiyanlık ile birebir uyuşan anlatımlar ve semboller var, baba figürü tanri, oğul tanri, kendini dölleyen ana vs geriye bişi kalmadı zaten) thales'ten, platonun idealar kuramindan tutun, pisagorun sayılar teorisine kadar, descartesi ve spinoza'nın tanrı fikrinden tutun heidegger'in varlık yorumlanmasına kadar ne var ne yoksa kaynağı, kökeni budur. yaratılışı şöyle açıklıyor;

  YARATILIŞ HİYERARŞİSİ
  Atum Kozmik Zihin’i yaratır;
  Kozmik Zihin de Kozmos’u.
  Kozmos Zaman’ı yaratır;
  Zaman da Değişim’i.
  Atum’un özü
  Asli İyilik’tir.
  Kozmik Zihin’in özü
  daimi ayniyettir.
  Kozmos’un özü
  mükemmel düzendir.
  Zaman’ın özü
  devinimdir.
  Değişim’in özü Hayat’tır.
  Atum,
  Zihin ve Ruh vasıtasıyla;
  Kozmik Zihin
  ölümsüzlük ve süreklilik vasıtasıyla;
  Kozmos
  dönüş ve yeniden dönüş vasıtasıyla;
  Zaman;
  artma ve azalma vasıtasıyla.
  Değişim ise
  nitelik ve nicelik vasıtasıyla iş görürler.
  Kozmik Zihin Atum’dadır.
  Kozmos Sonsuzluk’tadır.
  Zaman Kozmos’tadır.
  Değişim Zaman’dadır.
  Kozmik Zihin,
  sürekli biçimde Atum’a bağlıdır.
  Kozmos, Kozmik Zihindeki
  düşüncelerden oluşmuştur.
  Kozmik Zihin Atum’un suretidir.
  Kozmos ise Kozmik Zihnin.
  Güneş Kozmos’un bir suretidir.
  İnsan ise güneşin.

  kitabın biçimine kozmogoni deniyor yani kozmos ve gnosis. kozmos düzeni ile sezgisel bilginin birleşimi. hermes icin de trismegistus deniyor 3 kere yüce anlamına geliyor ki bunlar da evren yapısını, insan yapısını ve mistik bilgileri bildirmesinin sonucu.

  yani işin doğrusu yaratılış öğretisi ciddi anlamda sağlam. hatta bugüne kadar gördüklerim içinde en iyisi. örneğin zaman kozmos'ta başlar diyor ki hawking de böyle diyor. garip olan onun m.ö bilmem kaç bin yılında söylemesi (16 bin deniyor, 3 bin de gördüm bir yerlerde)

  buraya koyayım belki zaman ayırıp okuyan olur. indirme linki


  ÜÇ KERE YÜCE HERMES’İN
  SON DEYİŞLERİ
  ‘Bilgece sözler,
  yazılmış olsalar da
  benim çürüyen elimle,
  yok olmadan kalırlar
  zaman içinde;
  doludurlar
  ölümsüzlük ilacıyla
  Alemlerin Sahibinden gelen.
  Görünmez ol
  ve keşfedilmemiş kal
  gelip geçecek
  bütün herkes için,
  gezip dolaşacaklar için
  hayatın çorak topraklarında.
  Gizli kal,
  daha yaşlı bir gökyüzünden
  insanlar doğana kadar,
  sana ait bilgeliğe
  layık olan insanlar.’
  Dualarını dile getirdi
  elinin emeğinin ardından,
  Hermes kabul edildi
  sonsuzluğun sığınağına.

  HERMES’İN KEHANETLERİ
  Saf felsefe ruhsal çabadır,
  sürekli tefekkür yoluyla,
  Tek-Tanrı Atum’un
  Hakikat Bilgisi’ne erişmek için.
  Ama şimdi kehanette bulunarak
  diyorum ki, gelecek zamanlarda
  hiç kimse tek bir amaç uğruna
  ve kalp temizliğiyle
  felsefenin peşinde olmayacak.
  Kıskanç ve hasis tabiatlı olanlar
  engelleyeceklerdir
  insanın keşfetmesini
  paha biçilmez ölümsüzlük nimetini.
  Felsefe yolunu şaşıracaktır,
  anlaşılması zorlaşacaktır.
  Yozlaşmış olacaktır
  aldatmaca görüşlerle.
  Büyük güçlükler içinde kalacaktır
  aritmetik, müzik ve geometri gibi
  içinden çıkılmaz bilimler karşısında,
  Saf felsefeyi öğrenen kişi,
  araştırır bilimleri.
  Hayal mahsulü teoriler olarak görmez,
  Atum’a adanmış bilgiyi.
  Çünkü o bilgidir ki ifşa eder sırlarını,
  sayıların gücüyle düzenlenmiş
  mükemmelen işleyen evrenin.
  Çünkü o bilgidir ki, belirler,
  denizlerin derinliğini ve ateşin güçlerini
  ve fiziksel cisimlerin büyüklüğünü,
  bunlar saygı dolu bir huşu verir
  Yaratıcı’nın ustalığı ve bilgeliği karşısında;
  çünkü müziğin esrarı
  tanıklık eder Yüce Sanatçı’nın
  emsalsiz dehasına.
  Güzel bir ahenkle birleştirmiştir her şeyi
  tek bir Bütün içinde
  tatlı nağmelerle dolup taşarak.
  Atum’u sevmek düşüncede,
  kalpten ve katışıksız biçimde,
  ve onun iradesinin erdemliğini izlemek;
  felsefe budur,
  gölge düşürmediği
  amaçsız fikirleri destekleyen zorlayıcı arzuların.
  Ancak şimdiden görüyorum ki gelecek zamanlarda
  zeki ve entelektüel kişiler
  yanlış yola sevk edecek insan zihinlerini,
  onları saf felsefeden saptırarak.
  Bizim kutsal adanmışlığımızın etkisiz olduğu,
  kalpten hissedilen dindarlığımızın
  ve biz Mısırlıların Atum’u ululadığımız
  özenli hizmetimizin
  ödül getirmeyen boş bir çaba olduğu öğretilecek.
  Mısır göklerin bir suretidir
  ve Kozmos tümüyle burada ikamet eder,
  burasıdır mabedi;
  ama tanrılar yeryüzünden gidecekler
  ve gökyüzüne dönecekler,
  ruhsallığın eski vatanını geride bırakarak
  Mısır terk edilmiş ve ıssız kalacak,
  tanrıların mevcudiyetinden yoksun.
  Yabancıların eline düşecek
  bizim kutsal adetlerimizi yadsıyacak olan.
  Bu kutsanmış tapınaklar ve türbeler ülkesi
  cesetlerle, cenazelerle dolacak.
  Kutsal Nil kanla köpürecek
  ve suları yükselecek,
  dökülen kanlarla pislik içinde.
  Bu sizi ağlatıyor mu?
  Daha beteri gelecek.
  Bu ülke ki bir zamanlar,
  insanlığın ruhsal öğretmeniydi,
  bu ülke ki öyle sevmiş ve adamıştı ki kendini tanrılara
  onlar bile tenezzül etmişlerdi yeryüzünde ikamete,
  ama şimdi söylüyorum sizlere,
  bu ülke zulümde geride bırakacak diğerlerini.
  Ölülerin sayısı yaşayanları kat kat aşacak,
  ve hayatta kalanlar
  Mısırlı sayılacaklar
  sadece dillerinden dolayı,
  çünkü davranışlarında
  başka bir ırkın insanlarına benzeyecekler.
  Ah Mısır!
  Dininden hiçbir şey kalmayacak,
  boş bir masaldan başka,
  buna kendi çocukların bile
  inanmayacaklar.
  Geriye hiçbir şey bırakılmayacak
  bilgeliğini anlatacak,
  eski mezar taşlarından başka.
  İnsanlar hayattan yorulmuş olacaklar
  ve vazgeçecekler görmekten
  saygı dolu bir hayranlığı hak ettiğini evrenin.
  Ruhsallık, bütün nimetlerin en büyüğü,
  sonuna gelmenin işaretlerini verecek
  ve itibar görmeyen bir yük gibi algılanacak.
  Dünya artık sevilmeyecek
  Atum’un emsalsiz eseri olarak;
  onun İlksel Mükemmelliğinin
  şahane bir anıtı,
  Tanrısal İrade’nin bir aracı,
  ululaması ve şükretmesi için
  görenlerin.
  Mısır yoksul kalacak.
  Her kutsal ses susturulacak.
  Karanlık aydınlığa tercih edilecek.
  Gözler gökyüzüne çevrilmeyecek.
  Saf olanların aklını kaçırdığı düşünülecek
  ve saf olmayanlar bilge diye saygı görecekler.
  Deliye cesur gözüyle bakılacak
  ve kötüler iyi sayılacak.
  Ölümsüz ruhun bilgisine
  gülünüp yadsınacak.
  Göklere layık saygı dolu sözler
  ne duyulacak ne kabul edilecek.
  İşte ben, Üç Kere Yüce Hermes,
  insanların ilki,
  erişmek için Tüm Bilgiye,
  kazıdım tanrıların sırlarını
  bu taş tabletler üzerine
  kutsal semboller ve hiyerogliflerle.
  Ve onları sakladım gelecekte
  bizim kutsal bilgeliğimizi arayacaklar için.
  Her şeyi gören zihin vasıtasıyla,
  Şahitlik ettim bizzat
  Göklerin görünmez yüzüne,
  Ve tefekkür yoluyla eriştim
  Hakikat Bilgisine.
  İşte bu bilişle yazıyorum
  tüm bu mısraları…
  HERMES’İN İNİSİYASYONU
  Duyularım mistik uykuda askıda kalmıştı;
  yorgun, yapay bir uyuşukluk değildi bu,
  uyanık ve şuurlu bir boşluktu.
  Bedenimden kurtulup,
  düşüncelerimle birlikte uçtum
  ve boşlukta süzülürken bana öyle geldi ki,
  engin ve sınırsız bir Varlık ismimle bana seslendi:
  “Hermes ne arıyorsun?”
  “Kimsin sen?” diye sordum.
  “Ben Yolun-Rehber’iyim, Yüce Zihin,
  Tek-Tanrı Atum’un düşünceleri.
  Ben seninleyim; her zaman ve her yerde.
  Arzularını biliyorum.
  Soruların şuurlu olsun
  ve onlar yanıtlanacaktır.”
  “Bana Gerçekliğin yapısını göster.
  Beni Atum’un Bilgisi’yle kutsa,”
  diye yalvardım.
  Ansızın değişti önümde her şey.
  Bir anda açıldı Hakikat.
  Gördüm sınırsız görüntüyü.
  Her şey Işığın içinde eridi;
  Sevgiyle bütünleşti.
  Ancak Işık bir gölge düşürdü,
  amansız ve korkunç,
  bu aşağı inerken
  çalkantılı sulara benzedi,
  duman gibi köpükler saçıyordu, karmakarışık.
  Ve tarifsiz bir ağıt işittim;
  anlaşılmaz bir veda çığlığı.
  Işık o zaman bir Kelam söyledi
  kaotik suları yatıştıran.
  Rehberim sordu:
  “Bu vizyonun esrarını anlıyor musun?
  Ben o Işık’ım; Tanrı’nın Zihni,
  öncesinde de var olan
  olasılığın karanlık kaotik sularının.
  Tanrı’nın Oğlu’dur benim sakinleştirici Kelam’ım;
  mükemmel düzen fikri,
  her şeyin her şeyle uyumu.
  Asli Zihin Kelam’ın atasıdır,
  tıpkı sizin yaşantınızdaki gibi,
  sizin zihninizden konuşma doğar.
  Onlar ayrılamaz birbirinden,
  çünkü Zihin ve Kelam’ın birliğidir hayat.
  Şimdi Işık’ın üstünde topla dikkatini
  ve onunla Bir ol.”
  Tamamlayarak sözlerini
  içime baktı benim.
  Ben bana karşı,
  ta ki titreyerek gördüm düşüncemde
  Işık’ın içindeki,
  sonsuz fakat düzenli bir dünya oluşturacak
  sınırsız gücü,
  ve hayran kaldım.
  Derinliklerin karanlığında gördüm,
  tanrısal kudretin süptil ve zeki nefesinin
  formu olmayan kaotik sulara nüfuz ettiğini.
  Atum’un Kelam’ı doğurgan suların üzerine düştü,
  ve onları tüm formlara gebe bıraktı.
  Sözün ahengiyle düzen kazanarak
  vücut buldu dört element,
  birleşerek yaratmak üzere canlı varlıklar neslini.
  Ateş elementi,
  yörüngelerinde sonsuza kadar dönecek
  takımyıldızlarda ve
  yedi gök cisminin tanrılarında
  ifade buldu.
  Kelam bundan sonra sıçradı
  doğanın elementlerinden
  ve tekrar birleşti Yapıcı Zihinle,
  salt zekadan yoksun maddeyi geride bırakarak.
  Rehberim dedi ki:
  “Sınırsız asli fikri sezdin artık,
  başlangıçtan önce var olan.
  Doğanın elementleri,
  Atum’un iradesiyle,
  olasılığın suları içinde,
  bu ilksel düşüncelerin yansımaları olarak doğdu.
  Bunlar ilksel şeylerdir;
  asli şeylerdir;
  evrendeki her şeyin ilk prensipleridir.
  Atum’un Kelam’ı yaratıcı fikirdir;
  o, kendi vasıtasıyla yaratılmış olan her şeyi
  besleyen ve destekleyen
  yüce sınırsız kudrettir.
  Sana her şeyi gösterdim.
  Neden bekliyorsun?
  Öğrendiğin bilgeliği yaz
  hiyerologliflerle,
  taşa kazınmış olarak kutsal tapınakta.
  Kendini bir ruhsal rehber kıl,
  bilgi nimetine değer bulduklarına;
  böylece, senin vasıtanla,
  Atum’un insanlığı kurtarabilmesi için.”
  Şükranla dolup taşıyordum
  Babaların Babasına bana lütfetmiş olan
  Yüceler yücesi bu vizyonu.
  Yakardım korku ve saygı içinde,
  “Ne olur, beni asla uzak kılma
  senin Varlığın hakkındaki bu Bilgiden,
  ben onunla aydınlatabileyim
  karanlıkta olanları.”
  Sonra, onun gücünü içimde bularak,
  konuşmaya başladım.
  Uzak duranlar alay ettiler sözlerimle,
  ama diğerleri ayaklarıma kapandılar.
  Onlara kalkmalarını
  ve bu öğretilerle içlerine ekeceğim
  bilgelik tohumlarını
  kabul etmelerini söyledim.
  Haydi dinleyiniz, çamurdan insanlar.
  Eğer çok iyi dikkat etmezseniz,
  sözlerim önünüzden uçup gidecek
  ve kanat açıp dönecekler tekrar aynı kaynağa,
  geldikleri gibi.
  ATUM’UN VARLIĞI
  Bütün dikkatinizi bana veriniz
  ve düşüncelerinizi toplayınız,
  çünkü Atum’un Varlığının Bilgisi
  derin anlayış ister,
  sadece onun ihsanıyla gelen bir lütuftur.
  Engel tanımayan bir sel gibidir,
  hızıyla geride bırakan
  onu izlemeye çalışan herkesi,
  önüne geçtiği dinleyiciler değildir sadece,
  öğretmen bile yetişemez ona.
  Atum’un kavranması zordur.
  Onu tanımlamak imkânsız.
  Mükemmel ve kalıcı olmayanlar
  kolay kavrayamazlar
  sonsuza kadar mükemmelleşmiş olanı.
  Atum bütündür ve süreklidir.
  O, hareketsizdir kendi içinde,
  yine de kendini hareket ettirendir.
  O, kusursuzdur,
  bozulmaz ve süreklidir.
  O, Yücelerin Yücesi Mutlak Gerçekliktir.
  O, fikirlerle doludur
  duyuların algılayamadığı
  ve her şeyi kucaklayan Bilgi’yle.
  Atum Asli Zihin’dir.
  O, çok büyüktür,
  “Atum” adıyla anılmayacak kadar.
  O, gizlidir,
  yine de apaçıktır her yerde.
  Onun varlığı bilinir düşünce yoluyla ancak,
  yine de onun suretini görürüz gözlerimizin önünde.
  O bedensizdir,
  yine de her şeyde vücut bulmuştur.
  Onun mevcut olmadığı bir şey yoktur.
  Ona hiçbir ad verilemez,
  çünkü bütün adlar onun adıdır.
  O, her şeydeki birliktir,
  bu yüzden onu bütün adlarla bilmeliyiz
  ve her şeye ‘Atum’ demeliyiz.
  O her şeyin köküdür, kaynağıdır.
  Her şeyin bir kaynağı vardır
  kendinden başka,
  hiçlikten doğan bu kaynağın
  Atum bir sayısı gibi tamdır,
  o kendisi kalır
  çoğalsa da bölünse de,
  yine de tüm sayıları üretir.
  Atum Bütün’dür;
  O her şeyi içerir.
  O Bir’dir, iki değil.
  O Bütündür, çokluk değil.
  Bütün birçok parça değildir,
  Sadece kısımlardan oluşmuş bir Bütündür.
  Onlara ayrı ayrı baktığınız zaman,
  her şeyin çok olduğunu düşünürsünüz.
  Ama gördüğünüz zaman hepsinin Bir’e ait olduğunu
  ve Bir’den aktığını,
  tüm parçaların bütünleşmiş olduğunu
  ve birbirleriyle bağlantılı olduğunu anlayacaksınız.
  En yücesinden en alttakine kadar her şey
  bir Varlık zinciriyle
  Atum’un iradesine bağlıdır.
  Evren birdir, Güneş’in bir olduğu gibi,
  Ay birdir ve Dünya birdir.
  Birçok Tanrı olduğunu mu sanıyorsun?
  Bu saçmadır; Tanrı birdir.
  Yalnız Atum Yaratıcısıdır
  ölümlü olan her şeyin,
  ve değişken olan her şeyin.
  Eğer inanılmaz görünüyorsa bu, bir de düşün kendini.
  Görüyor, konuşuyor, işitiyor, dokunuyor,
  tadıyor, yürüyor, düşünüyor ve soluk alıyorsun.
  Farklı bir sen değildir
  yapan bu çeşitli şeyleri,
  sadece bir varlıktır onların hepsini yapan.
  Anlamak için Atum’un nasıl yaptığını bütün şeyleri,
  düşün tohum eken bir çiftçiyi;
  buraya buğday, şuraya arpa,
  şimdi bir asma dikiyor, sonra bir elma ağacı.
  Aynı adamın bütün bu tohumları ekmesi gibi,
  Atum da ölümsüzlüğü eker gökyüzüne
  ve Yeryüzü’ne değişimi.
  Kozmos’a baştan başa
  hayat ve hareket saçar;
  iki büyük unsuru
  Atum’u ve yaratısını kapsayan
  ve de var olan her şeyi.
  Atum’a “Baba” derler,
  çünkü o her şeye vücut vermiştir.
  Ve bundan dolayıdır ki bilgeler
  çocuk dünyaya getirmeyi
  insan hayatının en kutsal işi sayarlar.
  Atum, yasaların icapları çerçevesinde
  işler doğayı;
  tükeniş ve yeniden oluşlarla
  ve yaratılışı sürekli tekrarlayarak
  kendi bilgeliğini ortaya koyar.
  Yine de, gözün görebildiği şeyler
  fantomlar ve illüzyonlardır ancak.
  Göze görünmeyen o şeyler gerçektir yalnızca.
  Hepsinin üstündedir Güzellik ve İyilik fikirleri.
  Göz, Atum’un varlığını göremediği gibi,
  bu büyük fikirleri de göremez.
  Onlar Atum’un nitelikleridir sadece
  ve ondan ayrılmaları mümkün değildir.
  Öylesine kusursuzdurlar ki onlar
  Atum’un kendisi de onları çok sever.
  Atum’un yoksun olduğu bir şey yoktur,
  bu yüzden arzu ettiği bir şey de.
  Atum’un kaybedeceği bir şey yoktur,
  bu yüzden hiçbir şey ona üzüntü veremez.
  Atum her şeydir.
  Atum her şeyi yapar
  ve her şey Atum’un bir parçasıdır.
  Demek ki, Atum kendi kendini yapandır.
  Atum’un azameti budur; o her şeyi yaratandır
  ve bu yaratma onun hakiki Varlığıdır.
  Yaratmaya son vermek imkansızdır onun için
  Çünkü Atum var oluşunu sona erdiremez asla.
  Atum her yerdedir.
  Zihin hapsolunamaz,
  Çünkü her şey Zihnin içinde mevcut olmaktadır.
  Hiçbir şey öyle hızlı ve güçlü değildir.
  Sen sadece kendi tecrübene bak.
  Kendini yabancı bir ülkede hayal et
  ve niyetin gibi süratle
  orada olacaksın!
  Okyanusu düşün ve işte oradasın.
  Cisimlerin hareket ettiği gibi hareket etmemişsindir,
  ama yolculuk etmişsindir mutlaka.
  Göklere uç, yüksel;
  kanatlara ihtiyacın olmayacak!
  Seni engelleyemez hiçbir şey;
  ne Güneş’in yakıcı sıcaklığı,
  ne de dönüp duran gezegenler.
  Yaratılmış olanların sınırlarına ilerle.
  Taşmak ister misin hiç
  Kozmos’un sınırlarının ötesine?
  Senin zihnin için o dahi mümkündür.
  Hissedebilir misin hangi güce sahip olduğunu?
  Eğer bütün bunları yapabiliyorsan,
  öyleyse ne düşünüyorsun Seni Yaratan için?
  Anlamaya çalış Atum’un Zihin olduğunu.
  Böyle kontrol eder Kozmos’u.
  Her ne varsa düşüncedir,
  Yaratıcı’dan doğan düşünceler.
  YARATILIŞIN TEFEKKÜR EDİLMESİ
  Atum’dan iste,
  onun ışığının bir parıltısıyla
  farkındalığının aydınlanmasını
  ve sana güç vermesini
  düşüncelerinle kavrayabilmen için
  onun yüce varlığını.
  Aslında görünmeyen,
  kendileri de görünmez olan
  düşüncelerle görülebilir yalnızca.
  Eğer düşünceleri göremiyorsan,
  Atum’u göreceğini umuyor musun?
  Yine de bak zihninle,
  o sana görünecektir,
  saklamadan gösterecektir kendini
  evrende baştan sona,
  kendi gözünle görebilmen için onun suretini
  ve iki elinle tutabilmen için.
  Görünmez olduğunu mu sanıyorsun Atum’un?
  Bunu söyleme sakın!
  Atum’dan daha görünür değildir hiçbir şey.
  O her şeyi yaratmıştır, işte onlar vasıtasıyla
  görebilirsin onu.
  Atum’un Yüce Kalbi’dir bu;
  her şeyde gösterir kendisini böylece.
  Ne varsa bilmek mümkündür,
  maddesel olmayanlar da dahil.
  Zihin nasıl düşünceler vasıtasıyla biliniyorsa,
  Atum da bilinir yarattıkları vasıtasıyla.
  Bütünlüğün her şeyi kuşatan yazarıdır Atum,
  her şeyi dokuyan gerçekliğin kumaşına.
  Yarattıkları görülebildiğinden dolayı,
  görebiliriz Yaratıcı’yı,
  onun yaratmasının maksadı da budur.
  O daima yarattığından dolayı,
  görülebilir daima.
  Biz de düşünüp hayranlık duymalıyız
  ve idrak etmeliyiz kutsandığımızı
  Babamızın Bilgisiyle.
  Atum’un Varlığını bilmek için
  tefekkür et onu düşüncende.
  Gözlerinle görmek için onu,
  mükemmel düzenine bak evrenin;
  Algıladığın her şeyi yöneten
  Zorunlu yasalara ve
  Olan ve olacak olan her şeyin
  Mükemmelliğine bak.
  Hayatla dolup taşan maddeye bak
  ve gör Atum’u
  içerdikleriyle birlikte kalp gibi çarpan.
  Tefekkür et Kozmos’u
  kadim bedeni olarak onun,
  her zaman olgunlaşmış ve taptaze olan.
  Sonsuz zamanda dönen gezegenleri gör.
  Göklerin ruhsal ateşini gör,
  Güneş’le ışığa dönüşen
  ve yeryüzüne İyilik olarak saçılan.
  Her zaman değişen Ay’ı gör,
  doğumu, büyümeyi ve çürümeyi yöneten.
  Ayı takımyıldızını gör,
  doğmayan ve batmayan,
  ama hep sabit bir noktada kalan,
  öyle bir eksendir ki çevresinde
  döner Zodyak dairesi.
  Kuyruklu yıldızları gör,
  “Kâhin Yıldızlar” derler onlara,
  çünkü zamanla dünyanın başına ne gelecekse,
  onlar ortaya çıkarlar birkaç gün,
  görülmeyen evlerinden,
  Güneş’in dairesinin altından.
  Kimdir bu mükemmel düzeni sürdüren?
  Güneş en büyük tanrıdır göklerde;
  diğer herkesin egemenliğini tanıdığı bir kral.
  Yine de alçakgönüllüdür bu kudretli tanrı
  razı olduğundan küçük yıldızların
  daha yukarılarda dönmelerine.
  Kimdir onun saygıyla itaat ettiği?
  Uzayda kendine verilen yerde dolaşır her yıldız.
  Niçin bütün yıldızlar aynı yolu izlemezler?
  Her birinin yerini tayin eden kimdir?
  Kendi etrafında döner Ayı takımyıldızı
  ve taşır bütün evreni birlikte.
  Ona bu vazifeyi veren kimdir?
  Kimdir Yer’i sabit kılan
  ve denizi sahilleri içinde tutsak eden?
  Bunların yapımcısı ve sahibi olmalıdır birisi.
  Mümkün değildir tesadüfen ortaya çıkmaları.
  Düzen tümüyle yaratılmış olmalıdır mutlaka.
  Ölçüye sığmayan sadece,
  ortaya çıkandır tesadüfen.
  Oysa düzensizlik bile tabidir Âlemlerin Sahibi’ne.
  Bir mümkün olsaydı kanatlarının çıkması
  ve havada süzülmen;
  hareketsiz kalarak yerle gök arasında,
  görecektin altında uzanan yeryüzünü,
  akan nehirleri, dolaşıp duran havayı,
  yakıp geçen ateşi, daireler çizen yıldızları
  ve hepsini örten gökleri.
  Nasıl bir zevktir bunları görmek,
  bir dürtüyle kendini koyuvererek
  algılamak devimsiz devindiriciyi,
  devinen devinmekte olan her şeyde.
  Gizli olan o,
  apaçık bütün eserlerinde.
  Bir an düşün,
  nasıl oluştuğunu ana rahminde.
  Aklına getir o usta işçiliği
  ve ara o sanatçıyı,
  tanrı benzeri böyle güzel bir görüntüye şekil veren.
  Kim çizdi göz yuvalarını?
  Kim açtı burun deliklerini, kulaklarını ve ağzını?
  Kim uzattı sinirlerini ve sıkıca bağladı?
  Kim yaptı kemiklerini
  ve etini deriyle örttü?
  Kim ayırdı parmaklarını
  ve düzleştirdi tabanlarını?
  Kim hazırladı kalbini
  ve boşluklar bıraktı ciğerlerinde?
  Kim görünür kıldı güzelliğini
  ve sakladı bağırsaklarını içerde?
  Kaç çeşit beceri kullanıldı
  ve kaç tane sanat eseri yaratıldı
  oluşturmak için bir insanı?
  Heykeller ve portreler öylece oluşmazlar,
  bulunmadıkça bir heykeltıraş ya da ressam.
  Böylesine yüce bir işin yok mudur yaratanı?
  YAŞAYAN KOZMOS
  Asli Zihin,
  Hayat ve Işık olan,
  iki cinsiyetli olarak,
  doğurdu Kozmos’un Zihnini.
  Asli Zihin devimsizdir her zaman,
  sonsuz ve değişmezdir,
  kendisi içerir bu Kozmik Zihni,
  duyular için algılanamaz olan.
  Duyularla algılanan Kozmos
  bir kopyası ve suretidir
  bu sonsuz Kozmik Zihin’in,
  aynadaki bir yansıma gibi.
  Her şeyin ilkidir
  ve başlangıcı olmayandır Atum.
  İkincisi Kozmos’dur,
  Atum’un suretinde yapılmış olan.
  Kozmos ikinci bir tanrı olduğundan,
  o da ölümsüz bir varlıktır
  ve Kozmos’un içindeki her şey
  bir parçasıdır Kozmos’un,
  imkansızdır ölebilmesi onun herhangi bir parçasının.
  Kozmos, tüm Hayat’tır.
  Onun ilk temellerinden
  tek bir şey bile var olmamıştır
  canlı olmayan.
  Yoktur
  ve hiç olmamıştır
  ve hiç olmayacaktır
  ölü olan bir şey Kozmos içinde.
  Atum Işık’tır;
  sonsuza dek tükenmeyecek enerji kaynağı,
  Hayat’ın ta kendisinin sonsuz dağıtıcısı.
  Bir kere enerji dağıtıldıktan sonra,
  Yönetilir onun kullanılması sonsuz kozmik yasalarla.
  Kozmos’un varlığı
  Sonsuz Enerji dahilinde bulunur,
  ondan bütün Hayat doğar,
  imkansızdır bu yüzden onun durması
  veya yok olması bir zaman.
  Kontrol altında ve bir arada tutulur
  Sonsuz Yaşam-Gücü’yle.
  Kozmos dağıtır bu Hayat’ı
  kendi içindeki her şeye.
  İki katlı bir devinimi vardır onun:
  Sonsuzluktan enerji akar Kozmos’a
  ve o da Hayat aktarır içindeki her şeye.
  Zihin ve Ruh
  tezahürleridir Işık ve Hayat’ın.
  Devinir her şey Ruh’un gücüyle.
  Kozmos’un bedeni,
  bütün kitleleri içinde barındıran,
  tam doymuştur Ruh’a.
  Ruh tamamen aydınlanır Zihin’le.
  Zihne baştan başa nüfuz etmiştir Atum.
  Ruh doldurur ve kuşatır
  Kozmos’un bütün bedenini.
  O, Hayat verir
  büyük ve mükemmel canlı varlığa
  Kozmos dediğimiz,
  o da hayat verir
  içinde barınan bütün daha ufak canlı yaratıklara.
  Kozmos bütündür
  parçaları üreten ve besleyen,
  bir ana baba gibi çocuklarına bakan.
  O, Atum’dan alır İyilik payını
  ve o, bu İyiliktir
  yaratmanın hakiki gücü olan.
  Kozmos suretidir Atum’un
  ve Atum Tüm-İyilik olduğundan
  Kozmos da İyi olandır.
  ZAMAN DÖNGÜSÜ
  Kozmos’da değişim yoktur bir anlamda,
  çünkü onun hareketleri
  değiştirilemez yasalar tarafından belirlenir.
  O yasalar ki ebedi deveranı sağlar
  başlangıcı ve sonu olmaksızın.
  Tezahür eder, yok olur onun parçaları
  ve yeniden yaratılır,
  tekrar tekrar
  zamanın dalgalanan nabzında.
  Zaman süreci boyunca,
  Kozmos’un içindeki hayat
  düzenlenir ve korunur.
  Yeniler her şeyi zaman Kozmos içinde,
  sikluslu değişim süreci ile,
  ölçülür gök cisimlerinin
  tekrar gelmeleriyle ilk konumlarına
  göklerde dönüp dururlarken.
  Şimdi geçmişten doğar,
  gelecek ise şu andan.
  Her şey bir kılınır bu süreklilikle.
  Bir döngü gibidir zaman,
  bütün noktaları öyle birleşmiştir ki
  söylenemez
  nerede başlayıp, nerede bittiği,
  çünkü her noktası hem önüne geçer,
  hem de ardından gelir birbirinin sonsuza kadar.
  Yine de daha derin bir anlayış vardır.
  Geçmiş ayrılıp gitmiştir ve artık yoktur.
  Gelecek erişmemiştir ve daha olacaktır.
  Şimdi ise sürüp gitmez,
  nasıl var olduğu söylenebilir öyleyse,
  bir an olsun yerinde duramıyorsa?
  TANRILAR
  Kozmos’un Zihni
  Kader’i düzenleyen
  yedi yöneticiyi
  yarattı ateş ve havadan
  gördüğümüz beş gezegenle
  Güneş ve Ay;
  onların yörüngeleri kuşatır
  duyular dünyasını.
  Bu göksel güçler
  ancak düşünceyle bilinen,
  tanrı adını alırlar
  ve dünya üzerinde hüküm sürerler.
  Kader tanrıçasıdır onlara hakim olan,
  her şeyi değiştiren
  doğal gelişim yasasına göre,
  yaratan sürekli
  değişmez Hakikat’ten,
  hiç durmadan değişen bir dünyayı.
  Göksel cisimlerin yönetimi
  Atum’un elindedir
  ve maddeye akar onlardan
  önü hiç kesilmeyen bir Ruh ırmağı.
  Madde verimli bir ana rahmi gibidir,
  her şeye gebe kalınır içinde.
  Bütün formlar şekil verir maddeye
  ve Ruh enerjisi sürekli değiştirir onları
  bir halden diğerine.
  Bu süreci yönlendiren Atum’dur,
  her forma Can aktaran
  varlık silsilesindeki statüsüyle orantılı olarak.
  Yeryüzü tüm maddenin deposudur,
  O, maddeyi bahşeder ve karşılığında
  Hayat alır yukarıdan.
  Ra-Güneş yeri ve göğü birleştirir,
  Enerji göndererek yukarıdan
  ve yükselterek maddeyi aşağıdan.
  O, Hayat’ı çeker kendine
  ve Hayat verir kendinden
  durmaksızın ışık saçarak her şeye.
  Ra göğü yararlandırmakla kalmaz sadece,
  ulaşır Yeryüzü’nün gizli derinliklerine bile.
  O, yalnızca tefekkür ve düşünce yoluyla bilinen
  Atum’a benzemez.
  Ra uzay ve zamanda var olur
  ve onu görebiliriz biz gözlerimizle,
  Kozmos’ta en parlak odur.
  Merkezde yer almış bulunarak
  ve takınarak Kozmos’u
  bir taç gibi çevresine
  aydınlatır yukarıyı ve aşağıyı.
  Onun izniyle yürür Kozmos kendi yolunda,
  ama asla izin vermez yolundan sapmasına,
  ve karmaşa içinde kayıp gitmesine
  çünkü, usta bir savaş arabası sürücüsü gibi,
  bağlamıştır kendine Kozmos’u,
  ışık ışınlarıdır elindeki dizginleri.
  Güneş bir suretidir
  göklerden yüce olan Yaratıcı’nın
  Tıpkı her şeye kadir Yaratıcı’nın
  hayat verdiği gibi tüm evrene,
  Ra da Hayat verir
  hayvanlara ve bitkilere.
  Onun madde bedeni
  kaynağıdır görünen ışığın
  ve öyle bir nesne varsa
  duyularla algılanamayan,
  güneşin ışığında
  bulunması gerekir o nesnenin.
  Yine de onun ne olduğunu veya nasıl aktığını
  Atum bilir sadece.
  Güneş hiç durmadan Işık ve Hayat saçar.
  Ra besler bütün bitkileri,
  toplayarak ışınlarının gücüyle üretilen,
  ilk meyveleri.
  Sanki onun kudretli elleri
  tatlı kokular çıkarır gibidir bitkilerden.
  Tıpkı aynı şekilde,
  ruhlarımız, göksel çiçekler misali,
  beslenir bilgeliğinin ışığıyla Atum’un
  ve karşılık olarak
  kullanmalıyız bizler de onun hizmetinde
  içimizde yeşeren her şeyi.
  YARATILIŞ HİYERARŞİSİ
  Atum Kozmik Zihin’i yaratır;
  Kozmik Zihin de Kozmos’u.
  Kozmos Zaman’ı yaratır;
  Zaman da Değişim’i.
  Atum’un özü
  Asli İyilik’tir.
  Kozmik Zihin’in özü
  daimi ayniyettir.
  Kozmos’un özü
  mükemmel düzendir.
  Zaman’ın özü
  devinimdir.
  Değişim’in özü Hayat’tır.
  Atum,
  Zihin ve Ruh vasıtasıyla;
  Kozmik Zihin
  ölümsüzlük ve süreklilik vasıtasıyla;
  Kozmos
  dönüş ve yeniden dönüş vasıtasıyla;
  Zaman;
  artma ve azalma vasıtasıyla.
  Değişim ise
  nitelik ve nicelik vasıtasıyla iş görürler.
  Kozmik Zihin Atum’dadır.
  Kozmos Sonsuzluk’tadır.
  Zaman Kozmos’tadır.
  Değişim Zaman’dadır.
  Kozmik Zihin,
  sürekli biçimde Atum’a bağlıdır.
  Kozmos, Kozmik Zihindeki
  düşüncelerden oluşmuştur.
  Kozmik Zihin Atum’un suretidir.
  Kozmos ise Kozmik Zihnin.
  Güneş Kozmos’un bir suretidir.
  İnsan ise güneşin.
  İNSAN NESLİNİN YARATILIŞI
  Yaratıcı olan Tanrı,
  ki biz ona “Atum” diyoruz,
  “ikinci tanrı”yı yapmıştı,
  bu Kozmos’tu ve ondan memnun olmuştu.
  Yarattığı güzeldi
  ve dopdoluydu iyilikle,
  onu sevdi çocuğu gibi.
  Şefkatiyle istedi Atum
  buraya uygun bir yaratık olmasını,
  değerlendirecek güzelliğini
  yarattığı her şeyin.
  Böylece iradesini geçirerek eyleme
  yarattı insan neslini;
  tanrısal bilgeliğini ve güç veren sevgisini
  örnek alması dileğiyle.
  Atum sordu her göksel tanrıya birer birer,
  “Ne verebilirsin,
  yaratmak üzere olduğum insanoğluna?”
  Bütün gün parlayacağını söyledi güneş,
  kahkahalar vereceğini bir neşe kaynağı olarak
  hem ölümlü zihinler için,
  hem de sınırsız evrenin kendisi için.
  Ay, uyku ve sessizlik sözü verdi
  ve geceleri parlamak.
  Satürn adalet ve gereksinimi sundu.
  Barış sundu Jüpiter, Mars ise mücadele.
  Aşk ve zevk önerdi Venüs.
  Hermes adıyla da çağrılan Merkür
  Dedi ki: “Zeki yapacağım insan neslini.
  Aktaracağım onlara bilgeliği
  ve Hakikat Bilgisi’ni.
  Asla vazgeçmeyeceğim insanlığa yardımdan.”
  Atum memnun oldu bu sözleri duyduğuna
  ve emir verdi
  insanın var olması için.
  Zihin, En Yüce Baba,
  Hayat ve Işık olan,
  doğurdu insanlığı,
  kendi suretini taşıyan,
  sonra hoşlandı yavrusundan.
  Bir akrabalık duygusuyla tanrılara bağlanan
  insanlık tapındı onlara
  inançla ve kutsal düşüncelerle;
  yaptılar tanrılar da kendilerine düşeni,
  gözettiler insanlığı
  şefkatle ve sevecen merhametleriyle.
  Başlangıçta ölümsüz ve ruhsaldı insan,
  ama Atum gördü ki bu yeni yarattığı
  emeğini katamazdı Yeryüzü’ne
  onu maddi bir zarfa sarmadıkça;
  bir ölümlü beden vermek gerekti insana,
  ölümsüz bir ruh yanında.
  Böylece, Doğa’nın var olmasını istedi Atum
  ve onun sesinden gelen kadın formu
  o kadar güzeldi ki tanrılar
  gönül verdiler güzelliğine.
  Atum Doğa’yı sahibesi kıldı dünyanın.
  O söyleşti kendisiyle
  her türlü tohumu üretti,
  Atum elleriyle taşıdı bunları ve serpti,
  bütün dünyasal canlıların anası olan
  Yeryüzü’ne
  Atum’un güzel bir suretini görerek erkekte
  doyumsuz bir sevgiyle doldu Doğa.
  Erkekle kadının sarılmasını istedi
  ve onlar aşkta bir olmak için yakınlaştılar.
  Ölümlü ile sonsuz bir araya geldiler ve birleştiler,
  böylece insan karşılayabilsin diye
  tabiatındaki her iki kaynağın isteklerini.
  İlk başta, Tanrı’ya hizmet için;
  ululayarak göğün nimetlerini ve şükrederek onlara.
  İkincisi, yardım ve hükmetmek için
  Yeryüzü’nün varlıklarına,
  toprağı ekerek, sularında dolaşarak,
  karada yapılar kurarak
  ve birbirlerine hizmet ederek.
  Bundan sonra Atum,
  yaratıcılığın ustası,
  bahşetti insanlığa
  kutsal üreme işlevini;
  şefkat ve sevinçle dolu olan,
  mutluluk ve arzuyla
  ve onun Varlığından gelen bütün göksel sevgilerle.
  Açıklamam gerekirdi tabiatını
  bu zorlayıcı kutsal bağın,
  bir erkeği ve kadını birbirine bağlayan,
  eğer içimizden her birimiz,
  en derin duygularımızı araştırırken
  onu kendimizin de deneyimlemesi
  mümkün olmasaydı.
  O yüce anı tefekkür et,
  her cins kendisini diğerine akıttığında.
  Biri kendini verirken,
  tutkuyla sarılır diğeri.
  Tam o anda,
  iki tabiatın biri birine karışmasından dolayı,
  kadın erkeğin gücünü kazanır,
  erkek de kadının yumuşaklığında rahatlar.
  Övgüyle söz ettiğimiz bu tatlı kutsal eylem
  paylaşılır gizlilik içinde,
  çünkü açıkça işlenirse
  iffetsiz gözlerin önünde,
  küçümseyerek bakabilir cahil olanlar
  ve tanrısal güç,
  her iki cinste tezahür eden, uçup gidecektir.
  İNSAN KÜLTÜRÜNÜN DOĞUŞU
  Huşu içinde seyretti İnsanlık
  güzelliğini yaratılanların
  ve sonsuza uzayan sürekliliğini.
  Latif gökyüzü dolup taştı güneş ışıklarıyla.
  Karanlık gecenin görkemi
  aydınlandı semavi meşalelerle,
  kutsal gezegen güçleri
  gökyüzünde yollarına giderken
  sabit ve düzenli bir ölçüde;
  canlıların büyümesine hükmederek
  kendi gizli aktarımlarıyla.
  İnsanoğlu baktı hayretle ve sorgulayarak
  ve Yaratıcı’nın şaheserini görüp seyrettikten sonra,
  kendisi için bir şeyler yaratmak istedi.
  Babalarının izniyle
  Kozmos’u yöneten tanrılar
  kendi güçlerinin bir parçasını insanlıkla paylaştılar.
  Dünya Atum’un el emeğiyle
  ortaya çıkmış olduğundan,
  onun güzelliğini devam ettirip arttıracak olanlar
  beden güçleriyle katkı yaparak
  Atum’un iradesiyle işbirliği içinde çalışırlar,
  canlıların alması için
  onun maksadının biçimlendirdiği şekli.
  Tesadüf düzensiz devinimdir,
  beceri ise düzeni yaratan güçtür.
  Yeryüzü düzen altında tutulmaktadır
  insanlığın bilgisi vasıtasıyla
  ve de sanatların ve bilimlerin uygulanmasıyla;
  çünkü Atum’un iradesiyle evren
  tamamlanmış olmayacaktır
  insan kendi rolünü oynayıncaya dek.
  Atum, Kozmos’un imalatçısı
  şereflendirdi Yeryüzü’nü kısa bir süre
  babamız büyük Osiris’le birlikte
  ve tanrıça büyük İsis’le,
  bize verebilsinler diye
  çok ihtiyaç duyduğumuz yardımı.
  İnsanlığa tanrı dinini getirdi onlar
  ve son verdiler vahşetine
  kan davalarının.
  Tapınmayı başlattılar ayinlerle,
  benzer şekilde kutsal güçlerine
  göklerin.
  Kutsadılar tapınakları
  ve öğrettiler kurbanlar sunmayı tanrılara
  kendi ataları olan.
  Yiyecek ve barınak armağanları verdiler.
  Gösterdiler insanlara güzelce sarmayı
  çürüyen cesetlerini ölülerin.
  Atum’un gizli yasalarını öğrendiklerinden
  yasa verici oldular insan nesline.
  Tanıttılar kudretli yemin tanrısını
  ant içme ve iman bütünlüğünün kurucusu olarak,
  adaletle doldurdular dünyayı böylece.
  İnisiyasyonunu ve eğitimini tasarladı onlar
  kahin-rahiplerin.
  Artık felsefe yoluyla
  besleyebileceklerdi insanların ruhlarını
  ve bedenin hastalıklarını iyileştirebileceklerdi
  şifa sanatları ile.
  İNSAN BİR MUCİZEDİR
  Atum birincidir,
  Kozmos ikinci
  ve İnsan üçüncü.
  Atum Bir’dir,
  Kozmos Bir’dir
  ve insan da öyle;
  çünkü Kozmos gibi
  o da farklı farklı parçalardan oluşan
  bir bütündür.
  Usta insanı yaptı,
  yönetmesi için kendisiyle birlikte,
  eğer bu fonksiyonu tam anlamıyla kabullenirse insan,
  bir vasıta olacaktır
  Kozmos’un düzeninde.
  Kendini bilebilir insan
  ve böylece Kozmos’u,
  Atum’un ve Kozmos’un bir sureti olduğunu
  fark ederek.
  Diğer canlılardan farklıdır o,
  Zihni bulunması dolayısıyla.
  Zihin yoluyla söyleşebilir
  ikinci tanrı olan Kozmos’la;
  ve düşünce yoluyla varabilir Bilgisi’ne
  Tek Tanrı Atum’un.
  İnsan bedeni kuşatır saf Zihin’i,
  duvarla çevrili bir bahçedeymiş gibi,
  onu koruyan ve ayrı tutan,
  yaşayabilmesi için barış içinde.
  Şu ikili tabiata sahiptir insan:
  bedeniyle ölümlüdür,
  zekasıyla ölümsüzdür.
  Göğün üstüne yüceltilmiştir,
  ama esiri olarak doğmuştur Kader’in.
  İki cinsiyetlidir,
  Baba’sının iki cinsiyetli olması gibi.
  O uykusuzdur,
  Baba’sının uykusuz olması gibi.
  Yine de bedensel arzuların hükmü altındadır
  ve unutkanlık içinde kendini kaybetmiştir.
  Ruh’u olan bütün varlıklar arasında,
  sadece insanda vardır ikili tabiat.
  Bir parçası, “Atum’un Sureti” denilen,
  Tektir, bölünmemiştir, ruhsaldır ve sonsuzdur.
  Diğer parça
  dört maddesel elementten oluşmuştur.
  Biri gelir Asli Zihin’den.
  Yaratıcı’nın gücü vardır onda
  ve Atum’u bilme yeteneğine sahiptir.
  Diğeri verilmiştir insana
  göklerin deveranı ile.
  İnsan en tanrısalıdır bütün varlıkların,
  çünkü bütün canlılar arasında
  Atum onunla ilişki kurar sadece;
  geceleri onunla konuşarak rüyalarda,
  geleceği haber vererek ona
  kuşların uçuşunda,
  hayvanların derin hislerinde
  ve fısıldayan meşede.
  Bütün diğer canlılar
  Kozmos’un bir parçasında yaşarlar sadece;
  balıklar suda,
  hayvanlar karada,
  kuşlar havada.
  Bu doğa güçlerinin tümüne nüfuz eder insan.
  Görme duyusu ile
  gökleri bile kavramaktadır.
  Dile getirecek olursak korkusuzca,
  gökyüzü tanrılarının üstündedir insanlar
  ya da onlara eş değerlidir en azından;
  çünkü tanrılar aşamayacaklardır asla
  göksel sınırlarını
  ve inemeyeceklerdir Yeryüzü’ne,
  ama bir insan çıkabilir göğe
  ve dahası,
  bunu Yeryüzü’nden ayrılmadan yapabilir;
  öylesine büyük bir enginliği
  kuşatacak güçtedir.
  Atum’un iradesi ile,
  insan neslinde kaynaşmıştır iyice
  tanrısallık ve ölümlülük.
  O yalnızca ölümlü olmanın üstündedir
  ve tamamen ölümsüz olmaktan daha yücedir.
  Bir mucizedir insan,
  hak etmiştir şeref ve saygıyı.
  Tanrıların niteliklerini almıştır,
  onların içinden birisi gibi.
  Tanrılara aşinadır,
  bildiğinden dolayı geldiğini
  aynı kaynaktan.
  Gözlerini saygıyla gökyüzüne çevirir
  ve aşağıda Yeryüzü’ne emek verir.
  Kutsanmıştır arada olmakla.
  Kendi altındakilerin sever tümünü
  ve sevilir üstündekilerin tümü tarafından.
  Güven duyarak tanrısallığına
  sıyrılabilir beşeri tabiatından.
  O her şeye erişebilir.
  Keskin düşüncesiyle
  iner denizin derinliklerine.
  Gökler çok uzak gelmez
  bilgeliğiyle yükselmesine.
  İşlek zekası nüfuz eder doğa güçlerine.
  Hava kör edemez onun mantal görüşünü,
  en yoğun sisiyle bile.
  Kaskatı Toprak engel olamaz ona.
  Bakışlarını bulandıramaz derin sular.
  İnsan her şeydir.
  İnsan her yerdedir.
  İnsan tanrısal Hayatın Işığını almakla kalmaz sadece,
  onu verir de.
  Tanrı’ya erişmekle kalmaz sadece,
  yaratır tanrıları bile.
  Tıpkı Atum’un istediği gibi
  içsel insanın
  kendi suretinde yaratılmasını,
  bizler de Yeryüzü’nde yaratırız tanrıları
  kendi insan suretimizde.
  Hayret etmeye değmez mi bu?
  Demek ki bu üçü var;
  Atum, Kozmos, insan.
  Kozmos Atum’un kapsamındadır,
  İnsan ise Kozmos’un.
  Kozmos Atum’un oğludur,
  İnsan ise Kozmos’un;
  ve torunudur, diyebiliriz, Atum’un.
  Atum hiçe saymaz insanı,
  onu şükranla kabul eder,
  istediği gibi insanın şükranla karşılamasını onu,
  çünkü sadece budur insanın amacı ve kurtuluşu:
  gökyüzüne yükseliş
  ve Atum’un Bilgi’si.
  ZODYAK VE KADER
  Yaratıcı,
  bu mükemmel düzendeki evreni yarattığında
  dünyaya da düzen vermek istedi.
  Bunun için oraya,
  ölümsüz bir varlık suretinde yaratılmış
  ölümlü bir yaratık olan insanı indirdi,
  Kozmos’un tanrısal yapısını
  güzelleştirmek için.
  İnsanın işlevidir
  Atum’un eserini tamamlamak.
  O, evreni hayranlık içinde seyretmek için yaratılmıştır
  ve yaratıcısını bilmesi için.
  İlk başta göksel tanrılar yakınarak konuştular:
  “İnsanlığı yaratırken aceleci davranıyorsun.
  Araştırıcı gözlerle bakıyor onlar
  ve duymayı hak etmediklerini duyuyorlar.
  Küstahça el uzatıyorlar.
  Kazıp çıkaracaklar bitki köklerini
  ve taşların özelliklerini araştıracaklar.
  Daha geri hayvanları kesip biçecekler
  ve birbirlerini de!
  Keşfetmeye çalışacaklar
  neden canlı olduklarını
  ve ne saklı olduğunu içlerinde.
  Kendi topraklarının ormanlarını kesip bitirecekler
  ve denizin ötelerine yelken açacaklar
  ne olduğunu görmek için.
  Madenleri kazacak
  ve Yeryüzü’nün derinliklerini araştıracaklar.
  Belki bunlara dayanmak mümkün olur,
  ancak daha da ileri gidecekler.
  Yukarıdaki dünyayı keşfetmek için sabırsızlanacaklar,
  gözlemler yaparak keşfetmeye çalışacaklar yasaları
  göklerin hareketlerini yöneten.”
  Atum’un yanıtı şöyle oldu:
  “Zodyak’ı yapacağım;
  bir mekanizma ki yıldızlarda gizli,
  şaşmaz ve kaçınılmaz kadere bağlı.
  İnsanların hayatları,
  doğumdan son yıkıma kadar,
  kontrol edilecektir
  gizli işleyişiyle bu mekanizmanın.”
  Ve bu mekanizma işlemeye başladığında,
  keskin gözlü tanrıça Kader
  gözetip denetledi Zodyak’ın devinimlerini.
  Bu mekanizma vasıtasıyla,
  ayrılmaz oldular birbirlerinden Kader ve İcaplar.
  Kader tohumu eker.
  İcaplar zorlayarak sonuçları oluşturur.
  Kader ve İcapların ardından
  düzen gelir;
  zaman içindeki hadiselerin karmaşık dokusu.
  Aşılar bedenin içine Atum her bir insan ruhunu
  yardımıyla gökyüzünde dolanan tanrıların.
  Artık insana kalan hayatını yaşamaktır,
  kendisi için biçtikleri kaderi
  bu dolanıp duran göksel güçlerin;
  ve sonra göçüp gitmek
  ve ayrışmaktır unsurlarına.
  ismi yaşayacak olanlar vardır,
  unutulmaz değerleriyle
  büyük eserlerinin;
  ancak çoğunun isimleri
  gömülecektir karanlığa.
  Az insan kaçabilir kaderinden
  ya da karşı çıkabilir
  korkunç baskısına Zodyak’ın;
  çünkü yıldızlar araçtır Kader’in elinde,
  gelip geçen ne varsa oluşturan
  insanların dünyasında.
  Bütün bunların üstünde eğer
  ruhunun akılcı tarafıyla bir insan
  aydınlanacak olsa tek bir ışınla Atum’dan gelen,
  bu tanrıların işleri hemen hiç kalır yanında;
  çünkü güçsüzdür bütün tanrılar
  Yüce Işık’ın önünde.
  Ama az bulunur böyle insanlar.
  Çoğunu sevk eder, yol gösterir
  dünyasal hayatı yöneten tanrılar,
  Kader’in araçları olarak
  kullanarak bizim bedenlerimizi.
  Benim düşünceme göre, yine de,
  bize vazifedir doğrudan boyun eğmemek
  insan olarak bu halimizde;
  aksine, tanrısal niteliklerin yoğun tefekkürü yoluyla
  kendimizi üstünde tutmak
  tamamen ölümlü olan tabiatımızın.
  EVRENSEL VE ÖZEL
  Atum düzenledi Zodyak takımyıldızlarını
  Doğa’nın devinimleriyle uyumlu olarak
  ve onları görevlendirdi şekillendirmekle
  bütün hayvan formlarını.
  Bu tanrılar
  kullandıklarında kendi farklı güçlerini,
  ortaya çıktı dört ayaklı yaratıklar,
  sürüngen hayvanlar,
  balıklar ve kanatları olan kuşlar,
  otlar ve çiçekli bitkiler;
  hepsi de kendi farklı tabiatlarına göreydi
  ve her biri kendi türlerinin devamı için
  gerekli tohumu içeriyordu.
  Yaşayan her canlının kendi özgün formu vardır,
  Zodyak’ın gücüyle ona verilmiş olan.
  Bu formlar uygundur onun türlerine,
  yine de hepsi bireyseldir.
  Örneğin, insan ırkı
  ortak bir evrensel formu paylaşır,
  bununla biliriz ki insan insandır.
  Yine de bütün insanların
  tamamen farklı özel bir formu vardır,
  bu yüzden hiçbir ikili birbirinin aynı olamaz.
  Özgündür her bir özel form,
  çünkü o zaman ve mekanda
  özgün bir yer işgal eder.
  Bu özel formlar değişir
  her saatin her anında,
  Zodyak tanrıları
  göksel dairelerinde dönerlerken.
  Evrensel formlar değişmezler,
  tıpkı takımyıldızlarının aynı kalmaları gibi.
  Ancak an be an
  değişime uğrar özel formlar,
  döndükçe değişmesi gibi
  gök küresinin.
  Gök yağışlıdır, sonra kuru olur,
  soğuk, sonra sıcak,
  parlak, sonra karanlık.
  Ama bu hızla değişen formların
  hepsi de toplanırlar
  evrensel değişmez formu altında
  gökyüzünün.
  Yeryüzü hep değişmektedir,
  üretmekte, ürün vermektedir,
  farklı ürünler sunarak;
  yine de kalır o Yeryüzü olarak.
  Su durgun olabilir, ya da akabilir;
  Ama hala sudur o.
  Dünyasal bir tapınaktır insan bedeni,
  yapılanmıştır gücüyle Zodyak’ın,
  sayısız formlar oluşturan
  basit arşetiplerden.
  On iki burç vardır Zodyak’ta
  ve onların ürettiği formlar
  on iki bölüme ayrılır.
  Onlar aslında,
  ayrılmaz şekilde birleşmişlerdir devinimlerinde.
  Doğa’nın yaptığı insan bedeni,
  öyle yankılanır ki bünyesi
  yıldızların biçimlerine göre;
  karşılıklı olarak
  tesir ederler birbirlerine.
  Bizler doğduğumuz zaman,
  tam o sırada vazife gören
  gezegen tanrıları
  doğumlarda yetkili olarak
  sorumluluk alırlar.
  Bu özel güçler
  değişirler
  gezegenlerin dönüşlerine göre,
  bedeni dolaşır onlar
  ve kişiliğimize şekil verirler.
  Nüfuz ederler sinirlerimize ve iliklerimize,
  kan damarlarımıza,
  hatta en içteki organlarımıza.
  RUHUN ENKARNASYONU
  Bir ruhun parçasıdır bütün ruhlar,
  O da Kozmos’un Ruhu’dur.
  Ruhların hepsinin de bir tabiatı vardır.
  Ne erkek, ne dişidir onlar.
  Böyle cinsiyet farklılıkları
  ancak bedende doğar.
  Yukarıdaki alemde,
  iki tanrı vardır,
  Atum’un İyiliğine hizmet eden:
  “Ruhların Koruyucusu”
  ve “Ruhların Yönlendiricisi”.
  Koruyucu, bedensiz ruhlardan sorumludur.
  Yönlendirici gönderir aşağı bu ruhları
  zaman zaman fiziksel enkarnasyon haline.
  Doğa çalışır yanı sıra bu tanrıların,
  ölümlü kalıplar yaparak
  ruhların içine akıtılacağı.
  Doğa’nın da iki yardımcısı vardır,
  Hafıza ve Maharet adlarında.
  Hafıza’nın sağladığı
  Doğa’nın bireysel formlar yaratmasıdır,
  asli evrensel formların kopyaları olan.
  Bireysel çerçevenin biçimlendirilmesini
  sağlayan Maharet’tir, uyumlu olarak
  onu mekan tutacak ruh ile;
  ve neşeli ruhların neşeli bedenler kazanmasını,
  ağır kanlı ruhların ağır kanlı bedenleri olmasını
  ve güçlü ruhların güçlü bedenlere girmesini temin eder.
  Süptil bir varlık olan ruhun
  kendisine ait kılıfları vardır,
  bunlar da süptildir.
  Havadan yapılmış katmanlardır bunlar.
  Bu katmanlar ince ve saydam olduklarında,
  zekidir ruh.
  Yoğun ve bulanık olduklarında,
  fırtınalı zamanlardaki hava gibi,
  ruh uzağı göremez,
  sadece haberdardır hemen olacak hallerden.
  Firavunların karakterlerindeki farklar
  belirlenmez ruhlarının tabiatı ile,
  çünkü bütün kral ruhları tanrısaldır,
  onları belirleyen tanrılardır ancak,
  ruha enkarnasyona kadar eşlik eden.
  Bu nitelikteki ruhlar,
  böyle yüce bir amaç için enkarne olanlar
  inmezler görevlilerini beraberlerine almaksızın;
  çünkü tanrısal adalet bilmektedir
  her birini gerekli işlerle nasıl görevlendireceğini,
  Mutlu Topraklar’dan sürgün edilseler dahi.
  Savaşçı tanrılar eşlik ettiğinde ruhuna,
  o firavun savaş açacaktır.
  Barışçıl olduklarında tanrılar,
  şaşmayacaktır barıştan.
  Yatkın olduklarında müziğe,
  o da müzikle ilgilenecektir.
  Tanrılar adil oldukları zaman,
  akıllıca yönetecektir o da.
  Hakikat aşığı olduklarında,
  filozof olacaktır firavun.
  Ruhlar zorunlu olarak
  kendilerini yeryüzüne getiren tanrıların mizaçlarına
  bağlı kalırlar.
  çünkü insan haline düştükleri zaman,
  unuturlar kendi tabiatlarını
  ve yalnızca onları bu ölümlü mezara
  hapsetmiş olanların eğilimlerinin
  bilincinde olurlar.
  Ruha eşlik eden güçler
  hep birlikte gelmezler.
  Bazıları girerler ruhla birlikte
  doğum anında
  ve tesir ederler ruhun akıldışı tarafına.
  Saf güçler gelirler ergenlik döneminde
  ve iş birliği yaparlar
  ruhun akılcı tarafıyla.
  Ben bir vizyon gördüm,
  bedenlere kapatılacak olan ruhlara dair.
  Bazıları feryat ediyor ve inliyordu.
  Bazıları mücadele ediyordu bu mahkûmiyete karşı,
  usta avcıların yakaladığı ve
  doğal yurtlarından sürükleyip götürdükleri
  soylu hayvanlar gibi.
  Biri çığlık çığlığa
  baktı bir yukarı, bir aşağı ve bağırdı:
  “Ey Gökler, Varlık’ın kaynağı,
  parıldayan yıldızlar
  ve hep var olan Güneş ve Ay,
  Bir Olan’ın Işığı ve Hayat soluğu;
  yurdumuzu paylaşan sizler, hepiniz,
  ne kadar zalimce koparılıp alınıyoruz
  bu göksel haşmetimizden!
  Çıkarıp atacaklar bizi
  bu kutsal atmosferden
  ve burada yaşadığımız mutlu hayattan,
  hapsedilmek üzere
  aşağılık ve üzücü bir yere.
  Hangi çetin icaplar bekliyor bizi?
  Hangi nefret edilecek şeyleri yapmak zorunda
  kalacağız
  ihtiyaçlarını karşılamak için
  çabucak yok olacak bir bedenin?
  Az görecek gözlerimiz
  ve ancak göz kürelerinin içerdiği
  o sıvının ardından bakacak.
  Ve engin göksel yurdumuzu gördüğümüz zaman
  göz gibi küçücük bir hacime sıkıştırılmış olarak,
  asla dinmeyecek üzüntümüz.
  Açık açık göremeyeceğiz bile,
  çünkü mahkum edilmiş olacağız karanlığa.
  Ve kardeşlerimizin seslerini işittiğimizde
  rüzgarla birlikte savrulan
  acı duyacağız
  artık soluk almamaktan
  onlarla birlikte.”
  ÖLÜM VE ÖLÜMSÜZLÜK
  Oluşun sonu
  yıkımın başlangıcıdır.
  Yıkımın sonu
  oluşun başlangıcıdır.
  Yeryüzünde zorunludur her şeyin yıkılması,
  çünkü yıkılma olmasaydı,
  yaratılamazdı hiçbir şey.
  Eski olandan doğar yeni.
  Canlı bedenle her doğuş,
  tohumdan gelişen her bitki gibi,
  yıkıma uğrayacaktır sonunda.
  Ama çürümenin ardından gelen yenilenmedir,
  dairesel yollarında
  göksel tanrıların,
  ve Doğa’nın gücüdür
  bulan varlığını
  Atum’un Varlığı’nda.
  Zaman insan için tahripkar bir şeydir,
  ama Kozmos için
  bir çarktır hep dönüp duran.
  Bu dünyasal formlar
  gelip giden,
  hepsi illüzyondur.
  Nasıl gerçek olabilir
  hiç aynı kalmayan bir şey?
  Doğar ancak bu geçici yanılsamalar
  temeldeki daimi gerçeklikten.
  Hayatın başlangıcı değildir doğum;
  bireysel bir farkındalık başlar sadece.
  Ölüm bir yok oluş değildir,
  sona ermesidir bu farkındalığın sadece.
  Bu hakikatten haberdar değildir çoğu insanlar
  ve ölümden korkarlar bu yüzden,
  en büyük kötülük olduğuna inanarak onun.
  Ölüm aslında çözünmesidir
  yıpranmış bir bedenin.
  Bu dünyanın bekçileri olarak hizmet süremiz
  sona erer kurtulduğumuzda
  bağlarından bu ölümlü yapının
  ve iade ediliriz biz,
  temizlenmiş ve arınmış olarak
  üstün tabiatımızın asli haline.
  Bedeni terk ettikten sonra,
  tanrısal tabiatı ile Zihin
  kurtulur bütün kısıtlamalarından.
  Bürünerek bir Işık bedene
  dolaşır tüm uzayı.
  Hepsi aynı yere gitmez ruhların.
  Farklı farklı yerlere de dağılmazlar rastgele.
  Aslında, tahsis edilir her birine
  ayrı bir yer tabiatına uygun.
  Bir ruh bedeni terk ettiğinde,
  gözden geçirir yaşamını tanrıların huzurunda,
  Eğer saf ve temiz hale gelmişse,
  izin verilir yaşamasına
  kendi niteliklerine uygun.
  Eğer hakkından gelmemişse cehaletinin
  ve lekelenmişse kötülüklerle
  o zaman çeker acısını bu halinin.
  Yalnızca iyi bir ruh kutsal ve tanrısaldır;
  kimseye kötülük etmemiş
  ve Atum’u bilir hale gelmiştir.
  İşte böyle bir ruh tamamlamıştır safiyet koşusunu.
  Terk ettikten sonra fizik formunu,
  Bir Işık bedenli varlık olur,
  Atum’a hizmet edebilmek için.
  Bedenin çözünmesiyle
  fizik form değişime uğrar önce
  ve artık gözle görülemez.
  Atmosfere döner hayati ruh.
  Evrene döner bedensel duyular
  ve tekrar birleşirler yepyeni şekillerde
  başka işler yapmak için.
  Ruh tırmanır yukarılara o zaman,
  geçerek göklerin katlarından.
  Birinci bölgede bırakır ardında
  büyüme ve çürümeyi,
  İkincide,
  kötülük ve kurnazlığı.
  Üçüncüde,
  şehveti ve aldatıcı arzuyu.
  Dördüncüde,
  baskıcı küstahlığı.
  Beşincide,
  dengesiz cüretkarlık ve ataklığı.
  Altıncıda,
  servet hırsını.
  Yedincide,
  hilekarlık ve yalancılığı.
  Soyunmuştur
  üzerine yüklenmiş her şeyden,
  göklerin katlarından geçerek,
  sahibidir şimdi ruh
  kendi gerçek gücünün
  ve çıkabilecektir artık
  sekizinci aleme;
  mutluluk içinde kendisini karşılayanlarla birlikte
  ve ilahiler söyleyerek Baba’ya.
  Sekizinci alemin üstünde yaşayan tanrılar
  sadece kendilerine özgü bir sesle
  ilahilerini söylerler şükranlarının
  davet ederek her ruhu teslim olmaya tanrılara;
  böylece her biri bir tanrı olacaktır kendi adına
  Atum’la birlik olmak suretiyle.
  Asli İyilik’tir bu.
  Hakiki Bilgi’nin
  tamamlanışıdır bu.
  Ölümsüzlüğe ilk adımını atmış olan
  bir insan ruhu
  şimdi bir tanrıya dönüşmüş olarak
  katılır tanrılara dans eden ve şarkı söyleyen,
  kutlamak için
  ruhun bu şahane zaferini.
  RUHUN BİLGİSİZLİĞİ
  Mümkün değildir sürekli mutlu olmak
  bağlanmışken bir bedene.
  Ruhunu eğitmelidir bu hayatta insan,
  yani ötealeme gittiğinde,
  Atum’u görebileceği yerde,
  şaşırmasın yolunu.
  Her ruhun ebedi hayat ümidi
  bulunur burada, Yeryüzü hayatında.
  Ama buna inanamazlar birçokları,
  ona bakarlar gülüp geçilecek
  boş bir hikaye gözüyle,
  çünkü bu hayatın malı mülkü
  çok hoş gelir insana
  ve bunlardan aldığı zevkler
  kavrar ruhunu boğazından,
  çeker aşağıya Yeryüzü’ne.
  Sahip olduklarımız hükmeder bize.
  Hiçbir servetle doğmayız biz,
  sonradan kazanırız onları.
  Bedenin tatmini için kullandığı her şey insanın
  yabancıdır ilk baştaki tanrısal tabiatına.
  Sadece mal, mülk, servetimiz değil;
  beden bile yabancıdır
  bizim gerçek Ben’imize.
  Kozmos’un Zihni
  bilinir düşünce yoluyla sadece.
  İçsel vizyonu olmayan bir ruh
  kördür Atum’un mükemmelliğine
  savrulur ihtiraslar denizinde
  bedenden kaynaklanan.
  Hangi ateş yanar kirlilik gibi?
  Hangi aç canavar
  sahiptir bedeni sakatlamak gücüne
  kirliliğin ruhu sakatladığı kadar?
  Göremiyor musun o ıstırabı
  saf olmayan ruhun katlandığı?
  Feryat ediyor böyle:
  “Yanıyorum. Tutuşuyorum.
  Bilmiyorum ne diyeceğimi, ne yapacağımı.
  Mahvoldum ben
  başıma gelen ıstıraplarla.”
  Bu feryatlar değil midir
  yakarışları ıstırap çeken bir ruhun?
  Böyle bir ruh taşır bedeni bir yük gibi,
  efendisi olarak, kölesi değil.
  Yırt at bu gölgeler kisvesini.
  Bu bilgisizlik ağını.
  Bu kokuşmuşluğun prangalarını.
  Yaşarken böyle ölmeyi.
  Bu şuurlu cesedi.
  Bu portatif mezarı.
  Evindeki bu hırsızı.
  Senin tüm sevdiklerinden nefret eden bu düşmanı.
  At bu kostümü seni boğan ve aşağı çeken.
  Bilgisizlik sel gibi akıyor topraktan.
  Akıntıları çekip götürüyor seni.
  Sürüklenip gitme aşağılara.
  Yararlan geri akıştan.
  Güvenli kurtuluş limanını ara.
  Oraya demir at ve bir rehber bul kendine
  yolunu Bilgi Evi’ne çıkaracak olan.
  Orada göreceksin gönülden
  pırıl pırıl ışıldayan parlaklığı.
  Eğer ruhunu hapsedersen bedeninin içine
  ve kendini alçaltarak şöyle konuşursan:
  “Bilemem. Korkuyorum.
  Gökyüzüne çıkamam ben.”
  O zaman Atum’la işin ne?
  Uyandır uyuyan ruhunu.
  Niçin teslim oluyorsun ölüme,
  ölümsüz olabilecekken?
  Atum’u bilmemekten sarhoş olmuşsun sen.
  O, sana çok fazla güç vermiş olmalı ki
  şimdi onu kusuyorsun.
  Kendi karanlığını boşalt,
  ardından ışıkla dolarsın.
  Olamaz daha büyük bir hata
  Atum’u bilme gücü varken
  onu kullanmamaktan.
  İstemek sadece ve onu bilme ümidini taşımak,
  bir yoldur dosdoğru İyilik’e götüren.
  Aşılması kolay bir yoldur bu.
  Gelecektir her yere Atum, seni karşılamak için.
  Bak, o görünür;
  hiç beklemediğin zamanlarda ve yerlerde.
  Sen uyurken ya da uyanıkken.
  Sen seyahat ederken, su ya da kara yoluyla.
  Gece ya da gündüz.
  Sen konuşurken ya da sessizken.
  Sebebi şudur:
  abi

mesaj gönder