1. nam-ı diğer hacı murat. Alegorik anlatım kıssadan hisse kültürünün yaygın olduğu toplumlarda oldukça başvurulan bir üslup. Bundan nasibini en ilginç biçimde alan hayvanlardan biri de baykuştur herhalde. Pers ve Yunan kültürleri haricinde olumsuz anlamlarla, özellikle ölümle ilişkilendirilen bir hayvan. Bunda kuşkusuz sahip olduğu yeteneklere insanlar tarafından anlamlar yüklenmesinin büyük etkisi var. Ama daha da ilginç olanı bir hayvanın doğal yeteneklerine yüklenen anlam üzerinden hüsnü talil ile bir başka anlam yüklemek. Yani anlamı katmanlaştırmak, zaten insanca verilmiş bir anlam üzerine yeni bir anlam inşa etmek. İnsani veya sosyal bilimleri, fen bilimlerinden ayıran en belirgin özellik de bu. İnsanın doğa veya doğanın insan üzerinde bıraktığı katmanlı etkileşimi hesaba katmak. Ölümü niteleyen bu hayvan, bir anda devlet kuşu tabirine can veren hayvan olarak karşımıza çıkabiliyor ya da kukumav kuşu gibi yalnızlığı bize hatırlatan hayvan olabiliyor. Bir hayvana bunca anlamın yüklenebileceği aklıma gelmezdi ya da bu hayvanın baykuş olabileceği.

    Tanrıça Athena'nın sembollerinden mızrağın savaşı, zeytin dalının barışı ve baykuşun bilgeliği sembolize etmesi insanın anlam dünyasıyla gerçek dünya arasında girdiği çetrefilli ilişkiyi yansıtması bakımından bence üzerine kukumav kuşu gibi tünenecek bir konu. İşte baykuşta böyle bir muhasebenin metaforik nesnesidir.

    Baykuşa yüklenen kültürel anlamlara dair özgün bir çalışma için

mesaj gönder