1. altay türklerinin kam alkış ve ilahilerinde en büyük yaratıcı tanrıdır. ülgen sözcüğü ulu veya büyük, yüce anlamına gelir. ülgen, gök cisimlerini yönetir, gök gürültüsü, yıldırım yaratır, yağmurları yağdırır. ülgen, gök kuşağını, insanları, hayvanları, otlakları, yaylaları ve ateşi yaratmıştır. bir insana benzediği düşünülen ülgen için "ak nur", "nurlu bakan", "fırtına koparan", "şimşek çaktıran", ve "yakıcı" gibi sıfatlar kullanılır. ülgen'in yedi oğlu ve dokuz kızı vardır, bunlar ondan kopmuş ama ona eşit olmayan, çeşitli görevleri olan ruhlardır.

    ülgen tanrıya üç, altı, dokuz, on iki yılda bir ayin düzenlenir. bahar, yaz veya sonbaharda boz renkli bir kısrak kurban edilir. ülgen tanrı bazı araştırmacılara göre gök tanrı inancının bozulmuş hali kabul edilirken bazı araştırmacılar daha eski ve asli olanın ülgen tanrı inancının olduğunu ve bozkıra çıkan türklerin bu inanışı zamanla daha soyut nitelikleri olan gök tanrı'ya dönüştürdüklerini ileri sürerler.

mesaj gönder