• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (9.00)
hapishanenin doğuşu - michel foucault
iktidarın gücünü gösterişten aldığı eski siyasal sistemden, mümkün olduğunca ve giderek artan bir şekilde görünmez hale geldiği modern siyaset sistemine geçiş; bir yandan, iktidarı kişileştiren hükümdarın yerine adsız kişiler tarafından kullanılan bir yönetim aygıtının yerleşmesiyle, diğer yandan da kamuya açık cezalandırmadan gizli cezalandırmaya geçişle belirlenmektedir.

kendini öne çıkaran iktidar, bireyin oluşmasını engellemiştir; oysa karanlıklara çekilen modern iktidar herkesi bireyselleştirmek istemektedir; çünkü bireyselleştirmek, gözetim altında tutmak ve cezalandırmak, yani egemen olmak demektir.

böylece modern iktidar, çocuğu okulla, hastayı hastaneyle, deliyi tımarhaneyle, askeri orduyla, suçluyu hapishaneyle kuşatarak bireyselleştirmiş, kayıt altına almış, sayısal hale getirmiş, böylece egemen olmuştur. her kişi bir yerde kayıtlı hale gelince, herkes denetim altında olacak, gözetim altında tutulacaktır. modern iktidar büyük gözaltıdır. (d&r )
  1. foucault'un ilk olarak 1957'de yayımlanan kitabı. kitap; azap, ceza, disiplin ve hapishane olmak üzere 4 bölümden oluşuyor. temel olarak toplumsal alana yönelik disiplin, hukuk, ceza hukuku anlayışının insani (!) yönde değişimi, tarihteki değişim noktaları ve modern düşüncede bu konularda ortaya çıkan uygulamalardaki sisli amaç tartışılıyor. ^:kitabı tamamladığımda bu yorumu geliştirmeye çalışacağım.^

    yazarın sözleriyle;

    "bu kitabın amacı: modern ruhun ve yeni yargılama erkinin birbirleriyle bağlantılı tarihini; cezalandırma erkinin desteklerini bulduğu, meşruluk noktalarını ve kurallarını sağladığı, etkilerini yaydığı ve onun aşırı özgüllüğünü maskeleyen, bugünkü bilimsel-hukuki bütünün soy ağacını çıkartmak..."

mesaj gönder