1. zerdüştlük dini bağlılarının kutsadıkları ateşi içerisinde koruyup sakladıkları yerlerin özel adı. zerdüşt inanışının kutsal mekanları ve tapınakları olan ateşkedelerde hiç söndürülmeden yakılan ateş, bu inanışta tanrısal gücü simgeler. genellikle her ateşkede; sekiz kapılıdır ve sekiz köşeli birkaç odadan oluşmaktadır. içerisinde kutsal ateşin hiç söndürülmeden yakıldığı ateşdan söz konusu kompleks yapının ortasında yer alır. ateşkedelerin sayısı oldukça fazladır ancak büyük ateşkedeler üç tanedir. zerdüştler ateşkedeye "şefkat kapısı" derler.

mesaj gönder