1. yunan mitolojisindeki ünlü kişiliklerden prometheus'un sahip olduğu makam ve özelliklere benzer bir konumda bulunur. her ikisi de yaşadıkları çağın en büyük güçlerine karşı insanlık yararına ayaklanıyorlar ancak aralarındaki fark kave'nin mücadeleleri sonucunda başarıya ulaşması prometheus'un yenilgiye uğramamış olsa bile çalışmalarından bir sonuç alamamış olmasıdır.

    dahhak'ın baskıları zirveye ulaştığında, şehrin demircisi kave'nin on sekiz oğlundan geriye kalan sonuncusunun beynini çıkartarak yılanlarına sunmak için dahhak'a götürdüler. bunun üzerine kave, son derece kızgın bir şekilde dahhak'ın makamına çıktı. ileri gelenlerin huzurunda peştemal olarak kullandığı deriyi de mızrağının ucuna takarak halkı kendisine destek vermeye ve zulme karşı direnişe çağırdı. kendisini destekleyenlerle birlikte feridun'u tahta çıkardılar. feridun da bu günün hatırasına söz konusu deri parçasını uğurlu kabul ederek değerli mücevherlerle süsleyip sancak olarak kullandı. fars mitolojisinde ve daha sonraları da fars edebiyatında söz konusu sancak, zulme uğramış, yoksul halkın despot yönetimlere karşı ayaklanmalarını, haklarını aramalarını simgeleyen güç ve azamet simgesi haline gelmiştir.

    ekleme: desteği için @biqers'e teşekkürler.

mesaj gönder