1. "lambada titreyen alev üşüyor"
  Mihriban

  "sermayem derdimdir servetim ahım"
  çeşm-i siyahım

  "elin elimde olsun,
  kapı kapı dilenek"
  dersim dört dağ içinde

  "sevda baştan gitmiyor
  sarılıp yatmayınca"
  odam kireçtir benim

  "Sevgi kuşun kanadında
  Sevgi ne göğün yüzünde
  Sevgi ne yerin dibinde
  Sevgi başucunda"
  sevgi kuşun kanadında

  "bilmem tecelli mi yoksa ki kader
  beni bir vefasız yare yazmışlar"
  ervah-ı ezelde

  " hakkımızda devlet etmiş fermanı
  ferman padişahın hey dost dağlar bizimdir"
  dadaloğlu

  "gönül çalamazsın aşkın sazını
  ne perdeye dokun ne teli incit"
  gönül çalamazsın aşkın sazını

  "N'olayıdım n'olayıdım oy
  Okur yazar olayıdım oy
  Deniz mahkemeye düşmüş
  Avukatı ben olaydım
  Yusuf mahkemeye düşmüş
  Avukatı ben olaydım. "
  Şarkışla'ya düşürmesin

  "Nesimi'ye sormuşlar yarin ilen hoş musun
  Hoş olayım olmayayım o yar benim kime ne"
  haydar haydar

  "sevsem öldürürler sevmesem öldüm"
  sevsem öldürürler

  "evvelim sen oldun ahirim sensin"
  evvelim sen oldun

  "bir derdim var bin dermana değişmem"
  bir derdim var

  "Nuh'a haber eyleyin de gelsin de tufan görsün"
  feryad-ı isyanım

  "ister yağmur yağsın isterse dolu
  n'idem ben ummana daldıktan sonra"
  nasıl yar diyeyim ben böyle yare

  "Aşık öldü deyi sala verirler
  Ölen hayvan olur aşıklar ölmez"
  ya rab bu ne derttir

  "zerrece tamahım yoktur şu dünyanın varına
  rızkımı veren hüdadır kula minnet eylemem"
  minnet eylemem

  "ben feleğe neyledim
  bana bildiğin eyler"
  bülbüller düğün eyler

  "Ama senden ayrı gezen
  Yürek değil beden oldu"
  ellerini çekip benden

  "insan ol cihanda bu dünya fani'
  ey zahit şaraba eyle ihtiram

  "yaprak döker bir yanımız
  bir yanımız bahar bahçe"
  öyle bir yerdeyim ki

  "Dağlar çiçek açar veysel dert açar"
  bir ulu ağaçtan

  "yüz yaşında ruhban görse gerdanının ağını
  incili suya bırakır vaz gelir hacdan geçer"
  bugün pazar-ı aşktır

  "Al mendil sende kalsın
  Sakla koynunda kalsın
  Ben murad alamadım
  Mendilim murad alsın"
  al mendil

  "mutluluk mavi çocuk
  oynardı bahçemizde"
  acılara tutunmak

  " kör olasın demiyorum
  kör olma da
  gör beni"
  acıyı bal eyledik

  "Babama haber salın
  Anılarım onda kalsın
  Sulasın günaşırı
  Dönemem belki geri"
  sürgün

  "çekmeyen gafil ne bilsin nar-ı aşkın kıymetin"
  fazilet

  "çıkısında çökelek, gözlerinde güneş tuzu"
  eşkiyam

mesaj gönder