1. dilimizde 'canlandırmacılık' olarak karşılık bulan, doğada ki her canlı-cansız nesnenin bir ruha sahip olduğu ve tıpkı insanlar gibi duygularının olduğunun düşünüldüğü, kökeni tarih öncesi avcı-toplayıcı insan topluluklarının yaşadığı dönemlere dayanan antropomorfik bir inanç sistemi.

mesaj gönder