1. benefşe, itidal, muhteris, intizar, inkişaf, inkılâp, kukuleta, mütemadiyen, riyaziye, rüya, sur, sözcük, senet, umman, çağla, çapsız, ruhanî, semâvi, şems, kamer, ur, fesleğen, mum, ehemmiyet, zaruriyet, mahkumiyet, çiğ ve sair, ve sair, ve saire...

mesaj gönder