1. yerel ve minik pavyonları, tarhanası ve kilimleri ile ufak ve sevimli bir anadolu şehridir uşak. gerek tütün gerek ceviz yetişir bu ilimizde. tarım ile uğraşan emekçi halkı ise yardımsever cefakardırlar. nice tarlalar yitip gitmiştir o güzelim pavyonlarda. o güzel verimli tarlalar o güzel olmayan pavyon emekçilerinin ellerine gitmiştir.

mesaj gönder