1. birleşik haziran hareketi'nin dağıttığı bildiri sırasında aralarında erkan baş'ın da bulunduğu kişilerin ters kelepçe ile göz altına alınmasına neden olan bildirinin başlığıdır. bildirinin tam metni şu şekildedir.

  gün dinciliğin saltanatina karşi laikliği kazanma günüdür!

  türkiye'yi 14 yıldır din tüccarları, din bezirgânları yönetiyor. türkiye’yi on dört yıldır kendi çocuklarına gemicikler alanlar, paraları sıfırlayanlar, saraylarda oturanlar, bunu yaparken de halkın en samimi inançlarını sömürenler yönetiyor.

  türkiye’yi on dört yıldır zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapanlar, halkın sofrasındaki ekmeğe göz koyanlar, sofradaki o ekmekten her gün biraz daha çalanlar, bunu yaparken de sürekli “ezan, kuran, din, iman” diyenler yönetiyor.

  bu din tüccarları, bu kan emiciler, düne kadar gülen cemaati ile ortaktılar. “ne istediler de vermedik” diyorlardı, “alnı secdeye gelen adamdan zarar gelmez” diyorlardı. sınav sorularını birlikte çaldılar, mülakatlarda torpil yaptılar, liyakat esasına göre değil tarikat mensupluğu esasına göre atama yaptılar, devleti kendi kadrolarıyla doldurdular.

  haziran'dan 'laikliği kazanacağız!' çağrısı haziran'dan 'laikliği kazanacağız!' çağrısı
  “kindar ve dindar nesil” yetiştirmek adına eğitim sistemini hallaç pamuğu gibi attılar, bütün okulları imam-hatipleştirdiler. müfredatı akla, bilime sığmayan hurafelerle doldurdular, küçücük çocukların zihinlerini “değerler eğitimi” adı altında bulandırdılar, temel bilimlerin yerine din derslerini koydular. gelecek nesiller yurttaş değil tebaa olsunlar, kendilerine biat etsin, ses çıkarmasın, haklarını aramasın, hesap sormasın istediler.

  memleketin fabrikalarını, madenlerini, limanlarını, ormanlarını, derelerini sattılar. memleketi yandaşlarına peşkeş çektiler, işçiye güvencesiz ve taşeron çalışmayı reva gördüler, iş cinayetlerinde binlerce işçinin kanına girdiler. çalışanların emeğine, alın terine, göz nuruna el koydular, kendileri zevk ü sefa içinde, lüks içinde yaşamaya devam ettiler.

  birbirleriyle girdikleri güç savaşı nedeniyle memleketi 15 temmuz günü ateşe attılar. düne kadar ortaklık yaptıkları, her türlü örgütlenmesine göz yumdukları, destek oldukları cemaat ordudaki örgütlenmesi aracılığıyla askeri darbe yapmaya kalkıştı; onlarca insan yaşamını yitirdi, ülkemiz kardeşin kardeşi, komşunun komşuyu kıracağı bir iç savaşın eşiğinden döndü.

  darbeyi bahane ederek kendi darbelerini yürürlüğe koydular, olağanüstü hal ilan ederek hukukun son kırıntılarını da ortadan kaldırdılar, anayasayı askıya aldılar, meclis’i fiilen kapattılar. cemaat temizliğini bahane ederek cadı avına giriştiler, çıkardıkları khk’larla binlerce insanın ekmeğini elinden aldılar, muhalif sesleri açlıkla, işsizlikle terbiye etmeye çalıştılar.

  din tüccarları, din bezirgânları bu ülkenin sadece parasını çalmadı, zenginliklerini peşkeş çekmedi; memleketin, yurttaşlarımızın, gençlerimizin hem bugününü hem yarınını çaldı, barış içerisinde ve kardeşçe bir arada yaşama umudunu elinden aldı, ülkenin kaderini bir adamın iki dudağının arasına hapsetti, türkiye’yi bir felaketin eşiğine getirdi.

  bu vahim manzara karşısında çaresiz değiliz.

  bu felakete doğru doludizgin gidişe hem bugünlerimiz, hem yarınlarımız, hem kendimiz hem çocuklarımız adına dur demek zorundayız.

  emeği çalınan işçiler olarak, ataması yapılmayan öğretmenler olarak, torpil yüzünden işe giremeyen gençler olarak, çalınan sınav sorularının mağduru öğrenciler olarak, ürününü üç kuruşa satan köylüler olarak, namus cinayeti adı altında katledilen kadınlar olarak, inançları istismar edilen yurttaşlar olarak bu gidişata dur demeliyiz.

  dinciliğin saltanatına karşı laiklik için mücadele etmeli, laikliği kazanmalıyız.

  gün diktaya karşı omuz omuza, yan yana durma günüdür!

  gün emeğin, barışın, kardeşliğin ve özgürlüğün türkiyesini birlikte kurma günüdür!

  birleşik haziran hareketi

mesaj gönder