1. osmanlı devleti döneminde sivil yönetici yetiştirmek maksadıyla mekteb-i mülkiye adıyla 1859 yılında kurulan daha sonra darülfünun'un bir şubesi haline getirilen yüksek öğretim ve aynı zamanda eğitim kurumu. ilk yerleşkesi istanbul'dadır. cumhuriyet'in kurulmasını müteakiben ankara'ya taşınmış (1936) adı önce siyasal bilgiler okulu (1938) daha sonra siyasal bilgiler fakültesi olarak güncellenmiş ve ankara üniversitesi'ne katılmıştır(1950).

    1979 yılında ise istanbul üniversitesi'ne bağlı bir siyasal bilgiler fakültesi kurulmuştur. prof. dr. tarık zafer tunaya önderliğinde hukuk fakültesinden ayrılan yedi öğretim üyesi fakültenin kurucu üyeleri olmuştur. mezunu olduğum siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve kamu yönetimi ve işletme olmak üzere üç lisans programında eğitim vermektedir. bekirağa bölüğü olarak bilinen istanbul üniversitesi merkez kampüsü içinde bulunan tarihi binada hizmet vermekteyken 2014 güz döneminden itibaren restorasyona girmiş lisans dersliklerini prefabrik bir binaya, lisansüstü dersliklerini ve idare kısmını gülhane'de bulunan çocuk mahkemesine taşımıştır.

    2010 yılında yıldırım beyazıt üniversitesi bünyesinde, 2012 yılında marmara üniversitesi bünyesinde 2014 yılında ise sakarya üniversitesi bünyesinde siyasal bilgiler fakülteleri kurulmuştur.

mesaj gönder