1. işin içine künefe girdiği anda insansal uzamda her şey buna göre düzenlenir. bu elzem düzenlemeye ve kuramın gösterdiklerine baktığımızda başlıktaki soru ayyuka çıkıyor.

  insan yönelimselliğinde künefeyi mi arar yoksa herhangi bir tatlıyı mı?

  tatlı çeşitliliğinin dinamiğinde toplum oluşluğun komün ittirgeçleri yatmaktadır. toplum oluşluğun spesifik olarak 'adlandırıcılığı' ittirgecinin. yani nominalist bakıyı, spinozayen 'köpek kavramı havlamaz' bakısını düstur edinmiş bir kuramdır bu bakıldığında.
  tatlılık salt bir kavramdır ve bu kavramlılığından dolayı künofobinin despotluğu ve homotatlılık'ın biyolojik olduğu sanrısının despotluğu ötelenir.

  queer kuramına göre künefe'nin aranımı; tatlı çeşitliliğinin bir kavram kısıtlılığında olduğunu imlediğinden mütevellit kavramsaldır.
  işte burada bu tıkanmışlığa arıklar açmalıyız. bunun için gereken ise perspektif edinimi. ve edineceğimiz perspektif de diğer bütün perspektifleri yerle yeksan eden nietzsche'yen perspektiftir elbet. edinilmemesi halinde insanı gerzekleştirmesi kaçınılmaz yegâne perspektif.

  nietzscheyen perspektif ediniminin birinci en yetkin sebebi tatlı istenci'nin her şeyi tazammun etmesindendir.
  ikinci sebebi ise queer kurama baktığımızda butler'ın kuramı şekillendirişinde anti-modernist foucault korpusunun sızıntılarından yararlandığını görmemizdir. foucault'nun da komple varoluşu, nietzscheyen dinamiklerin kendi çağına adapte edilişine dayandığına göre elbette bu da etken bir sebep olarak çıkıyor karşımıza.

  soruyu neden nietzsche ile dekonstrüktivizme uğratacağımızı da açımladıktan sonra geçelim soruyu parçalamaya.
  önceleyin tatlı istenci'nin künefenin bile üzere bir şey olduğunu bilmemiz lazım. o kudretli kara delik'in maddesidir tatlı istenci zirâ. tatlı istenci yaratmıştır künefeyi. her şeyi olduğu gibi.

  burada gerekli işlemleri yaptığımızda; sorunun cevabı insanın künefeyi aradığı yönünde çıkar.

  pekala neden?
  çok basit, tatlı istenci kraliyet tahtını ilkin künefe'ye vermiştir de ondan. ve bu verişi üzere şekillenmiştir fizyolojimiz de ondan. natural olan proseste insan hep künefeyi aramış ve bulmuştur da ondan.

  tatlı istenci verir künefe'yi ve olaylar ancak böyle gelişir. ve bu metaforik 'künefe' insanoğlunda geldi bizim çatalımızda sarkan peynire dank etti.
  buna karşı gelinemez. neden?

  çünkü bu 'kavramı' yaratan tatlı istencidir. biz sıradanlar değil. biz sıradanların yarattıkları kavramlar ancak queer kuramda olduğu gibi indirgenebilir, aşağılanabilir, varlığı sorgulanabilir ve karşı gelinebilir olanlardır.

  eyyorlamam bu kadar.

  kaynak:

  multiple personality syndrome, penis yönelimselliğinde vajinayı mı arar yoksa herhangi bir deliği mi, son güncelleme: 10.10.2016 10:33, (#167395)

  "Queer theory", https://en.wikipedia.org/wiki/Queer_theory

mesaj gönder