1. "ey müftehir-i devlet-i yek-rûze-i dünyâ,
  dünyâ sana mahsûs u müsellem mi sanırsın?"

  ey dünyanın geçici nimet ve devletiyle iftihâr eden,
  dünyanın sana ayrılmış olduğunu ve teslim edildiğini mi sanıyorsun?

  "hâlî ne zaman kaldı cihân ehl-i tama’dan,
  sen zâtını bu âleme elzem mi sanırsın?"

  bu dünya ne zaman açgözlülerden yoksun kaldı,
  sen kendini bu dünyaya çok gerekli mi sanıyorsun?

  "en ummadığın keşf eder esrâr-ı derûnun,
  sen herkesi kör, âlemi sersem mi sanırsın?"

  en ummadığın senin içyüzünü keşfeder,
  sen herkesi kör, halkı sersem mi sanıyorsun?

  "bir gün gelecek sen de perîşân olacaksın,
  ey gonca bu cem’iyyeti her-dem mi sanırsın?"

  bir gün gelecek sen de perişan olacaksın,
  ey gonca bu topluluk hep böyle yanında olacak mı sanıyorsun?

  "nâ-merd olayım çarha eğer minnet edersem,
  cevrinle senin ben keder etsem mi sanırsın?"

  korkak olayım eğer bu çarka (döngüye) minnet edersem,
  senin zulmünden kederlendiğimi mi sanıyorsun?

  -ziya paşa

mesaj gönder