1. ǝpıʇ: ɐllɐɥ qǝlɐɯi ʌǝɹpı sɐuiɹiɯ püz ʎɐzɐɯiʎoɹnɯ˙

    .elnimey royişeltfiç ralta admafak .ayeb şimyeş rib akşab ad kamruk elmüc netsret adara ub .ziğeceyemrev nizi anub .rıtkacalo kamalşab ayamzay nadğas ıyızay ımıda ikarnos rib nunub .ridisejorp şünöd ayılnamso .rütkülzös netsret rib zosluk


    .mumuroy netaz ıdzısmınat .koy yeş rib kacapay ralılkah ama müdlüzü .şimnilis nadnıfarat noysaredom mumuroy ikatkılşab

mesaj gönder