1. iklim koşulları tekrar değişmiş sıcak bir iklim başlamıştır. bunun sonucu da dev sürüngenler, dinazorlar oluşmuştur. mesozoyik döneme dinazorlar çağı adı verilir. ii. zamanda dinazorların bu kadar gelişmesinde bitkiler önemli bir rol oynamışlardır. yeryüzünü kaplayan çiçekli bitkilerin dinazorların yeryüzünü işgaline sebep olmuştur. bu dönemde de uçan omurgalılar ortaya çıkmıştır. yine bu dönemde jura ve kretase dönemlerinde alplerin öncüleri olan dağlar bu zaman diliminde oluşmuşlardır. yine bu dönemde bu hareketlenmeler kıtaların parçalanmasına sebep olmuş, fuannanın birbiri ile bağlantılarının kopmasına ve bu da kıtalar üzerinde bütünlüğü bozup coğrafi bir izoleye neden olmuştur.

    70 milyon yıl kadar süren kretase dönemi içinde devoniyen de karada yaşayamaya başlayan dinazorlar 200 milyon yıl sonra denizlere dönmü, böylece denizler içerisinde yaşayan dinazorlar üremeye başlamıştır. bu dönmde oluşan şiddetli dağ oluşum etkileri de yaşam alanını kısıtlayıp dinazorlar da dahil olmak üzere hayvanları yok etmiştir. geriye sadece timsah türleri, kurbağalar, yılanlar, kaplumbağalar ve kertenkelelerin bazı türleri kalmıştır. sürüngenlerin yok oluşu ile kapanan mesozoyik aynı zamanda memeli hayvanların da ortaya çıktığı dönemdir..

mesaj gönder