1. karya veya karia güneybatı anadolu'da ana hatlarıyla günümüzdeki büyük menderes nehri güneyi, muğla ili kuzey kısımları ve içerideki bölgeye denk gelen coğrafyanın eski çağlardaki ismi. bölgenin oluşumu eski yunan kavimlerinin anadolu'nun ege kıyılarında koloniler kurmaya başlamalarından öncesine dayanmaktadır ve bir uygarlık düzeyi yaratmış olan karialıların anadolu'nun bir yerli halkı olduğu konusunda tarihçiler arasındaki mutabakat genişlemektedir.
    herodotos'a göre, karialıların ismi efsanevi kurucu kralları kar'dan türemiştir. dilbilim araştırmaları karia dilinin, komşu lydia ,lykia ve daha kuzeydeki mysia dilleri gibi, hititlerin ardılı luvi dilinden türemiş yerli bir anadolu dili olduğunun kanıtlarını ortaya koymuştur. bizzat karialıların anadolu'nun yerlileri olduğu inancını taşıdıkları yine herodotos tarafından belirtilmektedir.
    homeros, ilyada destanı'nda, sonradan bir ionia kenti haline gelen milet'in (miletos; balat) troia savaşları zamanında bir karia kenti olduğunu belirtmektedir.

mesaj gönder