1. bu topraklarda doğmuş olmamda iradi hiçbir katkım, müdahalem bulunmadığı gibi istek de belirtmedim. anne ve babamı ben seçmedim. hatta kimliğimde yazan hiçbir nitelikte katkım bulunmamaktadır.

  milliyetçiliği, ulusal kimliği ve bu değerlerin dallanıp budaklanmasıyla oluşan bayrak gibi özneleri benliğimde pek erittiğim söylenemez. bunlar bana üç dört asırlık ideolojilerin getirdiği sonuçlar gibi geliyor. etnisiteden ötesini görmekte neden bu kadar zorlanıyoruz?

  toprağımızı, kültürümüzü, ananelerimizi seviyoruz tabii ki fakat bu sevgimizi kuşatan değerler milliyetçilik veya ulustan öte olmalı değil midir? insan bazlı düşünemez miyiz?

  düzen böyle evet, bunu görmek için ülke sınırlarının hangi kıstaslara göre çizilmiş olduğuna bakmak yeterli. ümit ediyorum ki bir zaman gelecek ve düzenin içinde savrulanların haricinde, milliyetçiliği hayat gayesi edinen insanların nasıl bir düşünce yapısına sahip olduğunu anlayabilmek adına araştırmalar yapılacak.

  başlığın ilk girdisine binaen şunu da yazmak gerek belki de; birileri bu topraklara gelip bayrağı indirmeye kalktığında müdafaada bulunmamı sağlayacak temel moral haksızlık karşısında durmak bunun yanı sıra ailemi, dostlarımı kısacası sevdiklerimi korumak olucaktır.

  eğer böyle olmazsa dünyanın herhangi bir yerinde yapılan zulme karşı konması gereken tepki ''mezhep, ırk, milliyet'' gibi filtrelerden geçmeyi başaramaz. insanlar ölür ve siz sadece izlersiniz. günümüzde olduğu gibi.

  edit: imla

mesaj gönder