1. kökeni yunanca olan ve en kötü insanların iktidarda olduğu yönetim biçimi anlamına gelen sözcük.

mesaj gönder