1. psikoloji biliminde, bir koşul dizisi üzerine temellenmiş belirli inançların bir grupta, bir toplulukta veya bir kitle arasında yayılması olarak tanımlanır. burada esas olan, bireyler tarafından söz konusu inancın doğruluğunun veya gerçekleşme olasılığının kabul görüşünün, geniş kitlelerin ona inanmış olmasına bağlı olmasıdır; övülene ve popüler olana yönelme, genel kabul gören düşünceleri benimseme, çoğunluğa göre hareket etme eğilimidir. çoğunluğa eşlik edenlerde, kolektif katılımın ve çoğunlukçu kabullerin inançlara daha ağır basması söz konusudur. bu davranış, çoğunluğun savunduğu görüşün yanlış olduğu bilinse bile gerçekleştirilir. sürü psikolojisinin ingilizce karşılığı bandwagon etkisi (bandwagon effect) dir.

    koyunlar üzerinden örnek gösterildiği için koyun psikolojisi olarak da adlandırılan sürü psikolojisi, ekolojik ve biyolojik bakımdan sürüler hâlinde yaşayan canlıların hayatta kalma şanslarını arttıran bir durumdur. bu yüzden, aralarında insanların da olduğu birçok canlı türü nesiller boyunca genellikle sürüler hâlinde yaşayarak var olmuştur. insanlarda meyilli oldukları bu güdünün en büyük sebebi olarak, her biri insan doğasının bir parçası olan dışlanma ve yalnızlık korkusu ile popüler olana yönelme ve başarılı olana güven duyma eğilimi gösterilir, canlıların şahsî anlayış ve bilişleri temelinde karar verme kabiliyetinin yetersizliğinin bir sonucu olduğu belirtilir. tüm bu sepebler, "sürüden ayrılanı kurt kapar" deyimiyle de özetlenebilir.

    toplum baskısı, çeşitli akımlar, reklamlar, propagandalar, vs içinde geçen yaşamımızda sürü psikolojisinden etkilenmeden kalmamız bir boyutuyla imkânsızdır. sürü psikolojisinden asgarî seviyede etkilenmek adına kendi kişiliğimizi inşa etmemiz, bireysel tercihlerimizde kendi ilkelerimizi belirlememiz ve kendi referans noktalarımızı oluşturmamız önemlidir.

    günümüzde sürü psikolojisinin en yaygın biçimlerinden birini, motivasyonda, eleştiride ve durum değerlendirmesinde kendinden ziyade, başkalarını veya rakiplerini referans alma tutumu olarak görüyorum.

mesaj gönder