1. bir erkek en erken 30 yaşına gelmeden bir seyi anlayamıyor, ki bu aslıinda diyalektik kavramanın da başladığı yaşlardır; güç mefhumunun dogada eşit alana yayılmadıgı her durum bütün çözümsüzlükleriyle beraber gelir ve ekonomik , siyasal, ideolojik, dogada, toplumda bütün sorunların kaynağını bu güc dengesizliği oluşturur ve gücü korumaya çalışan ve güçsüz arasında bir savaş başlar. kadının güclü olması gerekliliği, üretim araçlarının üretenin olması gerekliliğiyle aynıdır. sadece kadınlıgın getirdigi kadinsal bakışla değil, güc dengesizliğinin bir direnişi olarak, ezilenin iktidarını sağlayarak değil, iktidarın ezilmesini sağlayarak kadının güç kazanması gerekir. erkek iktidarını törpüleyecek olansa salt kadin hareketleri değildir. erkeğin şikayet ettigi kadını yaratanın da erkeğin gücü yani erkeğin kendisi olduğunu görmeyen erkek, azınlıkların rahat rahat yaşamak varken muktedire karşı ayaklandıgını düşünen narsistikle aynı yapıdadır. güç narsisttir, egosentiriktir. kadın da bunun ilacıdır, etnisitelr faşizmin ilacıdır, proleterya kapitalizmin ilacıdır.

    itirafa gelirsek erkek olmanın her türlü rahatlıgından iğreniyorum youreads.

mesaj gönder