1. sanayi devrimi ile başlayan endüstriyel dönemin - avcı toplayıcılıktan tarıma geçilmesini endüstriyel dönemin başlangıcı kabul edenlerde var- yaşadığı/yaşayacağı 4. devrimdir. ilk üçü kısaca;

  endüstri 1.0: buhar gücüne dayalı makinalarla özellikle tekstil alanında üretimin makinalaşması ve ürünlerin demir yolu ile taşınması olarak ifade ediliyor.

  endüstri 2.0: buhar gücüne dayalı makinaların yerini elektrikli makinaların alması, özellikle otomotiv sektöründe -örneğin, ford üretim bandı- üretimin makinalaşması ve ürünlerin demir yolu taşımacılığının yanında kara yolu taşımacılığı ile tüketiciye ulaştırılması olarak tanımlanıyor.

  endüstri 3.0: makinalaşmış üretim bantlarının otomasyonla yönetilerek hata payının azaltılması olarak ifade ediliyor.

  tüm bu devrimlerin ortak noktası üretimde insan emeğini azaltıp daha geniş ölçekli üretim yapabilmek. çünkü insan emeği ücret, özlük, kıdem tazminatı, sigorta gibi konular dolayısıyla maliyeti yükseltmektedir. nitekim bir çok küresel marka, ucuz iş gücü nedeniyle üretim noktalarını başta çin olmak üzere uzakdogu ülkelerine kaydırmıştır. endüstri 4.0 tam da bu noktada ortaya atılmış bir fikirdir.

  endüstri 4.0: ucuz iş gücü avantaji sayesinde rekabet edilemez bir konuma gelen çin'in bu üstünlüğünü yıkabilmek için almanya'nın "üretimde robotlaşarak insan emeğini en aza indirme" amacıyla ortaya attığı devrim fikridir.

  türkiye halihazırda 2.0 , 3.0 arasında bir yerde kabul ediliyor. muhtemelen bu devrim gerçekleşirse -ki almanya'da mesela mercedes fabrikasına giderseniz artık ne kadar az işçi çalıştığını fark edersiniz- türkiye bekleneceği gibi bu teknolojinin çok gerisinde kalmış olacak. şuan çok az yapabildiği sanayi üretimini hiç yapamaz hale gelecek ya da bu teknolojileri yüksek meblağlar karşılığında satın almak zorunda kalacak.

  velhasıl, ayak sesleri rahatlıkla duyulan bu devrime göre şimdiden yapısal hazırlıklar yapılmalı, aksi takdirde bugünkünden çok daha kötü bir ekonomik duruma gerileriz.
  kalba

mesaj gönder