john maynard keynes

Kimdir?

john maynard keynes, (d. 5 haziran 1883,cambridge - ö. 21 nisan 1946 sussex, ingiltere) radikal düşünceleriyle ekonomide çığır açan britanyalı iktisatçıdır.

ekonomik durgunlukla mücadelede müdahaleci para ve maliye politikalarını savunmasıyla tanınır. bu düşünceleri daha sonra keynesci ekonomi akımı içinde biçimlenmiştir. temel politika önermesi talep yönlü makroekonomik poltikalardır. yatırımları faiz ve sermayenin marjinal etkinliği yardımıyla açıklamaktadır. ekonomi daima tam istihdam denge düzeyinde bulunmamaktadır. ekonomide eksik istihdam ve atıl kapasite vardır. ekonomideki işsizlik gayri iradi işsizlik olarak adlandırılmaktadır.

keynes'in en ünlü eseri 1936 yılında yayınlanmış olduğu, istihdamın, paranın ve faizin genel teorisi (the general theory of employment, interest and money) ya da kısa adıyla genel teori diye bilinen kitaptır.
  1. istihdam, faiz ve paranın genel teorisi kitabıyla ortaya attığı fikirlerinin büyük buhranda doğrulamasıyla yıldızı parlayan, ancak 70'li yılların başında yaşana ve stagflasyon olarak adlandırılan -işsizlik ve enflasyonun bir arada olması- krizle teorisi ciddi ölçüde çöken ingiliz iktisatçıdır.

    türkiye'de iktisat alanında verilen eğitimler ekseriyetle keynesyendir.
    kalba

mesaj gönder