1. günümüzde ise yaklaşık olarak isparta ve burdur illerinin tümünü, antalya’nın ise kuzeyde kalan topraklarının bir kısmını kapsıyordu.
    pisidialıların kendilerine özgü bir dilleri ve eski yunan alfabesine yakın yazı sistemleri vardı. antik kaynaklar ve linguistik çalışmalar doğrultusunda pisidia halkının toroslar üzerinde yaşayan milyaslılar, solymler , kabalialılar, isaurialılar ve lykialılar ile ortak bir geçmişe sahip olabilecekleri ve kökenlerinin, en azından mö 2. binyıldan itibaren varlıkları saptanan luwiler’e dayandırılabileceği düşünülmektedir.

    antik dönem’de gemi yapımında kullanılan sedir ağacı pisidia için özellikle önemlidir. bölge coğrafyasının, bağcılık ve zeytincilik için de elverişli olduğu antik kaynaklardan bilinmektedir.

    μετὰ δὲ τὸ παῦσαι τὸν κατακλυσμὸν͵ εὑρέθη ἡ κιβωτὸς εἰς τὰ ὄρη ἀραρὰτ τῆς πισσιδίας͵ καὶ ἔστιν ἐν αὐτῷ ξύλα ἕως τοῦ νῦν. ἡ δὲ γενεὰ τοῦ νῶε͵ ἐτεκνοποίησε͵ καὶ ἐγένετο πλῆθος ἀνδρῶν τε καὶ γυναικῶν.
    tufan sona erdikten sonra gemi pisidia'daki ararat dağı’na indi ve (geminin) ahşapları hâlâ buradadır. nuh'un soyu doğurdu, hem erkekler hem de kadınlar çoğaldı.

mesaj gönder