1. bir takım filozoflara erdem nedir diye sorsak ne derlerdi?

  sokrates
  `
  ''erdem, ruhun güzelliğidir.''

  voltaire

  ''faniler arasında farkı yaratandır.''

  goethe

  ''yükselme yolunda sürekli bir çaba göstermek; bizzat kendinle cenkleşme, daha büyük ve derin bir saflığa, bilgeliğe, iyilik ve sevgiye yönelik doymak bilmez bir istek duymadır.''

  spinoza

  ''mutluluğun kendisidir.''

  horaitus

  ''kusurlardan uzaklaşmaya başlamaktır.''

mesaj gönder