1. insanların birbirine güvenme şekillerinin evrimi üzerine yapılmış teorik oyun. mutlaka bi' bakılmalı.

    "We are punished by our sins, not for them."

mesaj gönder