1. güzel kadın imgesi arzulanabilirken, çirkin kadın doğuştan gelen özellikleri nedeniyle arzulanabilirlik açısından dezavantajlıdır önermesinden doğan indirgemeci bir düşüncenin ürünü olan bir başlık. öncelikle şuna dikkat çekmek lazım "nesne seçimi" sadece güzellik çirkinlik algısı üzerinden yapılmadığı gibi, güzellik-çirkinlik kıstasını gözetmeden de yapılmaz. genetik yazgımızdır ve bunun sonuçlarını yadsımak için romantik söylemlerde bulunulması da anlamlı değil. sonuç olarak güzellik ve çirkinlik ilişkilerde herşeyi belirleyen de değil, hiç bir önemi olmayan da. nesne seçimi ve ilişkideki tatmin bir çok değişken tarafından değerlendirildiğinden, yorum yapmanın çok bir şey ifade etmeyeceği durumdur.

mesaj gönder