• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (8.25)
kitleler psikolojisi - gustave le bon
kitleyi tanımak için her şeyden önce onun psişik yapısını bilmek gerekmez mi?
bu bireyin psikolojik yapısıyla ne derecede aynılık gösterir?işte sosyal psikoloji bujgün bununla uğraşıyor.kitleler, sosyal psilokjide,”grup” genel başlığı altında, çeşitli biçimlerde incelenmektedir.bu konu da bütün dillerde sayısız kitaplar, araşatırmalar var.ülkemizde ise bu konu henüz yeni yeni ele alınmakta.türk okurlarının bu konuda temel bir kitabının olmaması bizi bu kitabı yayına hazırlamaya yöneltti.gustave le bon, büyük bir açıklıkla bu problemleri ele almaktadır.onun yapmak istediği şey, bir kitlenin psikolojik yapısını çözmek ve mevcut fonksiyonlarıyla betimlemektir.bu kitle neleri başarabilir, neler karşısında acizdir? kitlelerin sevk ve idaresi nasıl olmalıdır? zararlı kitle, faydalı kitle..kitle içinde, kalabalık içinde bireyin durumu..işte bütün bunlar eserde örneklerle açıklanacaktır.
  1. fransız sosyolog gustave le bon'un eserlerinin genel temasını oluşturan birey-kitle-karakter üçgeninin psikolojik ve bilahare antropolojik perspektifle çözümlediği bu yapıtı her ne kadar 1895 yılında kaleme alınmışsa da, kendi döneminin gözlemleri ve yakın fransız tarihi üzerindeki irdelemeleri ile hala çağa ayak uyduramamış, zihniyeti ile dönemin yüz sene gerisinden gelen bizim gibi ortadoğu yada şark kafasına sahip gelişememiş medeniyetler için güncelliğini korumaktadır. bana göre kitapta ayrıca parantez açılması gereken bir nokta da, kendi tarihinde henüz ciddiye alınmaya başlamış olan evrim, ırk, türler arasında ki farklılık gibi düşüncelere kendi argümantasyonunda yer açarak, toplumların gelişimlerinin yönlerini ideallerden önce atalarından aldığı ırksal kalıtların belirlediği savıdır.

mesaj gönder