1. çoğu şairin ilk dönemlerinde, ilk şiirlerinde kullandığı mahlas olarak da geçer kimi kaynaklarda. ustalığa ulaştıklarını düşündüklerinde kendi mahlaslarını alırlar imiş.

mesaj gönder