1. istisnalar kaideyi bozmaz ve bütün genellemeler yanlıştır diyerek iki tespit de ben paylaşayım.

    birbiriyle uyumsuz çiftler çocuk sahibi olmak konusunda daha aceleci oluyorlar. birbiriyle daha uyumlu olan çiftler zamana bırakıyor. uyumsuz çiftler çocuğu aralarındaki uyumsuzluğu giderecek ilişkilerini sağlamlaştıracak bir şey olarak görüyorlar sanırım.

    kadında uzun saç seven erkekler büyük memeyi, kısa saç seven erkekler küçük memeyi daha çekici buluyor. evrimsel bakış açısı büyük memenin çekici gelmesini anaçlığa bağlıyor bana da mantıklı gelen bir açıklama olduğu için bunu da onunla bağdaştırdım. uzun saç seven erkekler kadına daha geleneksel bakış açısıyla bakıyor anaçlık da geleneksel kadın kimliğinin bir parçası. kısa saç daha modern bir kadın imgesi oluşturuyor, modern kadın ise anaçlığını daha geri plana atmış olmalı küçük meme de modernliği çağrıştırıyor olmalı.

mesaj gönder