albert camus

Kimdir?

varoluşçuluk ile ilgilenmiştir ve absürdizm akımının öncülerinden biri olarak tanınır; fakat camus kendini herhangi bir akımın filozofu olarak görmediğinden, kendini bir "varoluşçu" ya da "absürdist" olarak tanımlamaz. 1957'de nobel edebiyat ödülü'nü kazanarak, rudyard kipling'den sonra bu ödülü kazanan en genç yazar olmuştur.ödülü aldıktan 3 yıl sonra bir trafik kazasında hayatını kaybetmiştir.

hayatı

çocukluğu ve gençliği

20. yüzyılın en güçlü cezayirli yazarlarından biri olan albert camus, 1913'te cezayir'in mondovi kasabasında doğdu. yoksul bir aileden gelen camus'nün babası bir alsaslı, annesi ise ispanyol'du. i. dünya savaşı sırasında, 1914'te babasını kaybetti. annesi evlerde hizmetçilik yaparak oğlunu okutmaya çalıştı. ancak camus, daha bağımsız bir hayat sürebilmek için evinden ayrıldı. 1923'te liseye, ardından da cezayir üniversitesi'ne kabul edildi. üniversite eğitimi sırasında sağlığı bozuldu ve 1930'da vereme yakalandı. hastalığı yüzünden üniversite takımının kaleciliğini bırakmak zorunda kaldı. bundan sonra çeşitli işlerde çalışmaya başlayan camus, felsefe eğitimini ancak 1936'da tamamlayabildi.

1934'te fransız komünist partisi'ne katıldı. bu hareketinin kaynağı, marksist-leninist öğretisine (doktrinine) desteğinden ziyade, ispanya'da daha sonra iç savaşla sonuçlanacak politik duruma duyduğu kaygıydı. ancak üç yıl sonra, troçkist suçlamasıyla partiden atıldı. camus 1934'te simone hie'yle evlendi. simone bir morfin bağımlısıydı ve camus'yle evlilikleri, simone'nun sadakatsizliğine bağlı olarak son buldu. 1935'te "işçinin tiyatrosu"nu (théâtre du travail) kurdu fakat bu tiyatro 1939'da kapandı. aynı yıl, verem hastası olduğundan fransa ordusuna kabul edilmedi.

1940'ta piyanist ve matematikçi francine faure ile evlendi ve 5 eylül 1945'te catherine ve jean adlarında ikiz çocukları oldu. aynı yıl paris-soir dergisi için çalışmaya başladı. daha henüz "sahte savaş" olarak adlandırılan ii. dünya savaşı'nın ilk zamanlarında bir pasifist olarak kaldı. ancak bu tutumu paris'in alman ordusu tarafından işgali ve 1941'de, komünist gazeteci gabriel péri'nin gözleri önünde idam edilmesiyle değişti ve onun da başkaldırmasına neden oldu. paris-soir ekibiyle bordeaux'ya gitti ve aynı yıl ilk kitapları olan "yabancı" ve "sisifos söylencesi"ni tamamladı. camus, bordeaux'yu 1942'de terkedip cezayir'in oran şehrine gitti ve ardından paris'e döndü.

edebiyat kariyeri

camus ii. dünya savaşı sırasında naziler'e karşı oluşmuş fransız direnişi'ne katıldı ve bu direnişin bir parçası olarak "combat" adında bir gazete yayımlamaya başladı. 1943'te gazetenin editörü oldu; fakat 1947'de "combat" ticari bir gazete olunca buradan ayrıldı. jean-paul sartre ile tanışması burada gerçekleşmiştir.

savaştan sonra, sartre ve beauvoir gibi kişilerin buluştuğu boulevard saint-germain'deki café de flore'u ziyaret etmeye başladı. bu yıllarda, aynı zamanda amerika'yı turlayarak fransız varoluşçuluğu hakkında dersler verdi. politik olarak sol görüşlere yatkın olmasına rağmen komünizme karşı çıkması, ona komünist partilerde arkadaş kazandırmadığı gibi sartre'dan da uzaklaştırdı.

camus, 1949'da vereminin tekrarlaması yüzünden iki yıl inzivaya çekildi ve "başkaldıran insan"ı yayımladı. bu kitap, fransa'daki birçok sol görüşe sahip arkadaşı ve özellikle de sartre tarafından hoş karşılanmadı ve sartre'la bütünüyle yollarını ayırdı. kitabının tatsız yorumlarla karşılanması camus'yü kitap yazmaktan tiyatro oyunları çevirmeye itti.

camus, 1950'lerde kendini insan haklarına adadı. 1952'de birleşmiş milletler, francisco franco diktatörlüğündeki ispanya'yı üye olarak kabul edince unesco'daki çalışmalarını durdurdu ve kurumdan ayrıldı. ayaklanmalarda insandışı bir sertlik kullanan sovyet metodlarını eleştirdi. pasifistliğini koruyan camus, idam cezasına karşı savaşını sürdürdü.

cezayir bağımsızlık savaşı 1954'te başladığında, camus kendini ahlakî bir ikilem içinde buldu. bunun nedeni, cezayir doğumlu fransızları tasvir ederken kullandığı sıfat olan "siyah ayak"tı. ancak, sonunda, savaşta fransa hükümetini savunuyordu. kuzey afrika'da başlayan isyanın, aslında mısır önderliğindeki yeni-arap emperyalizminin ve batıya saldıran sovyetler birliği'nin işleri olduğunu düşünüyordu. cezayir'in özerk, hatta bir federasyon olmasını savunuyor; fakat bütünüyle bağımsızlığını desteklemiyordu. öte yandan, araplar'la "siyah ayak"ların beraber yaşayabileceğini düşünüyordu. bu kriz sırasında ölüm cezasına çarptırılan cezayirlilerin kurtulması için gizlice çalıştı.

camus, 1955 ve 1956 yıllarında fransız "l'express" dergisinde yazdı. bunların ardından 1957 yılında camus nobel edebiyat ödülü'nü kazandı. nobel ödülünü aldıktan sonra büsbütün genişleyen ünü, onu xx. yüzyıl dünya edebiyatının başköşesine yerleştirdi. genel yaklaşım bu ödülün bir önceki yıl yayımlanan "düşüş" için değil, idam cezasına karşı yazdığı "réflexions sur la guillotine" makalesi için verildiğidir. stockholm üniversitesi'nde yaptığı bir konuşma esnasında cezayir konusundaki hareketsizliğini savundu. fakat daha sonra cezayir'de yaşayan annesinin başına ne geleceği konusunda meraklandığını bildirdi. çelişkili sayılan bu durum fransız sol entelektüelleri tarafından tepkiyle karşılandı.

ölümü  camus, 4 ocak 1960'ta, sens yakınlarındaki küçük villeblevin kasabasında "le grand fossard" isimli bir yerde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. daha sonra mantosunun cebinde bir tren bileti bulunmuştur. büyük bir olasılıkla, camus gideceği yere trenle gitmeyi planlamıştı; fakat arkadaşıyla birlikte arabayla dönmeyi tercih etti. ironik biçimde, camus daha önce en absürt ölüm şeklinin ne olduğu sorulduğunda, araba kazasında ölmeyi bunlardan biri olarak nitelendirmişti. kazanın gerçekleştiği facel vega marka otomobilin sürücüsü ve yayımcı dostu da camus'yle birlikte hayatını kaybetti. camus lourmarin mezarlığı, lourmarin, vaucluse, provence-alpes-côte d'azur'de gömülmüştür.

 camus'nün ölümünden sonra telif hakları camus'nün çocukları olan, catherine ve jean camus'ye devredildi. ölümünden sonra 1970'te "mutlu ölüm", 1995'te de öldüğünde hala bitmemiş olan "ilk adam" yayımlandı.

camus'ye göre "saçma"

camus'nün felsefeye en büyük katkısı, insanların ne berraklık ne de anlam sunan dünyada bunları aramalarının sonucu olarak oluşan "absürt" fikridir. filozof bu felsefesini "sisifos söylencesi"nde açıklayıp "yabancı" ve "veba" gibi romanlarında da işlemiştir.

genelde varoluşçulukla birlikte ele alınan "absürdizm" (saçma, uyumsuzluk felsefesi) ile birçok yazar ilgilenmiş ve bu felsefi düşünce akımını kendine göre yorumlamıştır, camus "saçma"`nın kurucusu değildir fakat bu düşünce akımında önemli bir yer tutar.

camus, makalelerinde okuyanı dualizmle tanıştırır. mutluluk ve keder, yaşam ve ölüm, karanlık ve aydınlık.. hayatın çeşitli biçimlerde geçtiğini ve insanın ölümlü olduğu gerçeği de budur. sisifos söyleni`de bu dualizm bir çelişki halini alır: bir yanda yaşayarak hayatlarımıza değer vermekte öte yandan eninde sonunda yok olacağımız gerçeğini de bilmekteyiz. bu çelişkiyle yaşamak "absürt"`ün ta kendisidir. eğer hayatımızın anlamsız ve boşuna olduğunu biliyorsak, kendimizi öldürmeli miyiz? bu trajedik kısır döngü nasıl aşılabilir? camus saçma kavramını burada kurar: yaşamın beyhudeliğinin bilincinde olan insan. fakat camus intihardan yana değildir, yaşamın anlamsızlığının yok edilemeyeceğinin bilincindedir fakat bununla savaşmaktan kaçınmaz.

varoluşçuluk ve absürdizm hakkındaki görüşleri

bazı eleştirmenler camus`yü kategorize etmeye çalışarak onun bir varoluşçu ya da absürdist olduğunu söyler. eleştirmenlerin mi ya da camus`nün kendi ifadesinin mi doğru olup olmadığı tartışılmakla birlikte, camus etiketlenmeyi sevmediğini belirterek varoluşçu olduğu tanımına karşı çıkar: "hayır, ben bir varoluşçu değilim. sartre ile isimlerimizin yan yana anılmasına hep şaştık. sartre ve ben kitaplarımızı birbirimizle gerçekten tanışmadan önce yayımladık. birbirimizi tanıdığımızda ise ne kadar farklı olduğumuzu anladık. sartre bir varoluşçudur, benim yayımladığım tek fikir kitabı sisifos söylencesi`dir ve sözde varoluşçu filozoflara karşı doğrultulmuştur.camus felsefesini en iyi anlatan sözlerinden biri de; 'hayat hiç bir şey değildir, itina ile yaşayınız.'dir. hayatın bir anlam aramaya çalışmayacak kadar kısa olduğunu, nihayetinde bir anlamı olmadığı, anlamı olsa bile olmasının hiç bir şey değiştirmeyeceğidir. bu yüzden insanın yapabileceği en iyi şey hayatını yaşamak olacaktır. camus hayatın anlamsız olduğunu söylemiştir, fakat anlamsız bir şeyi anlamlı yaşamanın da bir sakıncası yoktur. bu yüzden camus'un felsefesi pesimizm veya aşırı bir melankoli değildir.

bir absürdist olup olmadığı hakkında da şunları söyler: "absürt kelimesinin kötü bir geçmişi var ve bunun beni rahatsız ettiğini itiraf ediyorum. absürt`ü sisifos söylencesi`de ele alırken, bir metod arıyordum doktrin değil. sistemli bir şüphe pratiği yapıyordum. daha sonra bir şeyler inşa edebileceği düşüncesiyle "tabula rasa" yöntemini kullanmaya çalışıyordum. eğer hiçbir şeyin bir anlamı olmadığı varsayarsak, dünyanın absürt olduğu sonucuna ulaşmalıyız. fakat gerçekten hiçbir şeyin hiçbir anlamı yok muydu? bu noktada kalabileceğimize hiçbir zaman inanmadım."

camus ve futbol

camus`yle birlikte anılan ve sık sık gönderme yapılan konulardan biri de kaleciliğidir. bir süre cezayir üniversitesi genç takım kaleciliği yapmıştır ve maç raporlarına göre tutkuyla oynayan cesur bir kalecidir. bir seferinde arkadaşı charles poncet "tiyatroyu mu yoksa futbolu mu" tercih edeceğini sorduğunda, "tereddütsüz futbol" cevabını vermiştir. tüberküloza yakalanınca futbolu bırakmak zorunda kalmıştır. 1950'li yıllarda bir spor dergisine futbol hakkında bir yazı yazması rica edilince şöyle demiştir:

 « ahlak ve insanın yükümlülükleri hakkında güvenebileceğim ne biliyorsam onu futbola borçluyum.»  

camus, dini ve politik insanların aklımızı karışık ahlaki sistemlerle karıştırmaya çalıştığını böylece aslında basit olan şeylerin olduğundan daha komplike göründüğünü söyler. insanlar, politikacılar ve filozofların alanı yerine futbolun basit ahlakına bakmakla daha iyi edebilir.

 

 1. "24 ağustos 1944'de fransa özgürlüğüne kavuştuğunda, Combat'nın ilk açık sayısı, camus'nün gazetenin başyazarı olduğunu bildiriyordu. camus'nün bu sayıya yazdığı tarihi başyazı şu sözlerle açılıyordu:

  paris, bütün kurşunlarını ağustos gecesinde ateşliyor. taş ve sudan oluşan bu uçsuz bucaksız dekorda, tarihle dolu şu ırmağın çevresinde, özgürlük barikatları bir kere daha yükseliyor. bir kere daha, adaleti insan kanıyla satın almak zorunda kaldık."

  camus, gabriel peri (fransız gazeteci ve düşünür, nazım'ın memleketimden insan manzaraları kitabında ismi geçer, şiiri en sona ekledim) 'nin idam haberini okuduktan sonra '42 de lyon'da ki combat eylemine katıldığını söyler.

  politik olarak, camus'nün combat yazı işleri müdürlüğünü yapmayı sürdürdüğü dönem, direniş güçlerinin koalisyona geçtiği (yanılmıyorsam combat'ın aralarında bulunduğu 3 ana grup vardı ve birlikteliklerine direniş deniyordu) , bir anlamda savaş öncesinde ki halk cephesi'ni andıran bir dönemdi. mayıs 1947'de, paul ramadier (1947 yılında Dördüncü Cumhuriyet'in ilk hükümetini kuran başbakan), kabinesinde ki komünist üyelerini atıncaya kadar, soğuk savaş fransa'yı daha etkilememişti(*:camus-sartre ilişkisinde anlatacağım). bu nedenle, camus'nün combat yazı işleri müdürlüğünden çekilmesi, savaş sonrasına ama soğuk savaş'ın hemen öncesine denk gelir.

  kurtuluş'tan sonra, camus'nün de bulunduğu combat ile diğer direnişçilerin koalisyonu, gerçekleştirilecek bir toplumsal devrimi desteklemelerine rağmen bu devrimin içeriği ve şekli belirlenmemişti. hatta halk tarafından herhangi bir yergi alması durumunda, direnişin tamamının çekileceği ve boyun eğeceği dillendirilmişti.

  ama pratik alanda etkin olan devrimci bir olgu vardı ki, bu, diğer şeyden daha belirgin işliyordu. devrimci adalet.

  ilk zamanlar, camus(ve combat), bu konularda (nazilerle çalışan hainlere ve işbirlikçilere ölüm cezaları vs.) komünistlerle beraber daha tavizsiz bir tutum izliyordu. camus "bu ülkenin bir talleyrand'a (fransız diplomat, entrikacı, politikacı) gereksinimi yok. bir saint just'e (radikal solcu ve jakobenci muhafız) gereksinimi var." -11 eylül 1944- demiştir.

  lakin zamanla bu tavizsiz üslübunun, verilen ölüm cezaları ve işkenceler ile zamanla değişip bizim asıl tanıdığımız üslupta, "çifte olumsuzlama" ile "hem nefrete hem genel afa" karşı olduğunu söyledi. 1946 yılının kasımın'da (orjinalde 48 basımı) "ne kurban ne cellat" yazı dizisini yazdı (bkz: korku çağı - albert camus) . 51'de yayınlanacak olan başkaldıran insan'ın temellerini edindi. ve şiddet karşısında daha da antikomünist bir tavır takındı.

  camus gibi birinin antikomünizmin doğrultularını (hele soğuk savaş sürecinde) ve kaynağını kestirmemesi imkansız ki zaten '44 yılında "ne komünizmin felsefesiyle ne de bunun pratik etiği ile düşünce birliği içindeysek de esin kaynağının ne olduğunu, açıklanmayan hedeflerinin neye yönelik olduğunu bildiğimiz için politikada antikomünizme şiddetle karşıyız" demiştir.

  gelgelelim sartre ile olan dostluklarının zamanla açılmasına neden olan tavırlarından biri zaten zamanla sivrileşen bu antikomünist ve stalin karşıtı tavırlarıdır. özellikle taraf seçme konusunda istemesenizde sizi bir yere oturtmaktan çekinmeyen batı, soğuk savaş döneminde komünizmin kendisine sempati duyanları bile hain ilan ediyordu. bu yüzden bütün entelektüel alanı kontrolü altına almaya çalışan amerikan hükümeti, bugün bildiğimiz gibi, kültür özgürlüğü kongresi ve dergiler aracılığı ile, stalin ve komünist rejim karşıtı yazıları, kitapları, dergileri fonladı (ki bir tanesi de orwell'in stalin eleştirisi yaptığı 1984'tür ve o dönem okullarda okutulmuştur) düşünür ve yazarları parlattı (kültür kongresi, cıa fonlaması, dergiler hatta frankfurt okulu, michael foucault ile ilgili yazılar bulabilirsiniz). ismi edebiyat çevrelerinde zaten duyulmuş olan camus ile felsefenin içinden gelen sartre arasında ki çekişmede, kültür camus'yü desteklemiştir. hatta bir dönem dergilerde sartre'nin ne kadar kibirli olduğunu anlattıkları yazılar yüzünden bugünün gençliği hala acı çekiyor. evet kibirlidir ve hatta garip kıstasları vardır yazmakla ilgili ama bi sor niye?

  velhasıl olay sartre'nin editörlüğünde çıkan Les Temps modernes (modern zamanlar) dergisinde "albert camus ou l'âme révoltée" (albert camus ya da isyankar bir ruh) başlığıyla, camus ile alay etme derecesine varınca aradaki uçurum kapanmaz oldu.  sonuçlayarak diyebilirim ki camus iki gözümdür. sartre iki gözümün çiçeğidir.

  isimsiz şiir (bkz: gabriel peri - nazım hikmet)

  Ekleme

mesaj gönder