1. Dev taşlardır geçmişten gelen. Dini saiklerle (inançlarının ritüellerini - kurban vs. - gerçekleştirme adına) dikilmiş olabilecekleri gibi sınır belirleme adına dikilmişte olabilirler.


    Oburiks karakterini çocukluklarında bir eğlence unsuruna dönüştürmeyi bilenler bu dev taşlara yabancılık hissetmeyeceklerdir. Zira Oburiks bu taşları çoğunlukla romalılara karşı kullanmaktan geri kalmazdı.

    Görüntü

mesaj gönder