1. birçok ülkede kullanılan siyasi bir kavramdır. meclisteki tutucu kanadı ifade eder. siyasi partiler için de geçerlidir bu kavram. değişim isteyenler/karşı çıkanlar olarak uyarlanabilir.

mesaj gönder