1. kişinin bilinç düzeyinde birbirinden farklı en az iki kişiliğe sahip olması ve bu kişilik yapıları arasında geçişler yaşaması durumuyla karakterize olmuş olan psikolojik bir hastalıktır. bu kişilik bozukluğu mutlaka bir travmayı ya da sarsıntıyı takiben ortaya çıkar. daha çok çocukluk dönemi sırasında bilincin yeni oluştuğu ya da oluşmadığı zamanda travmalar yaşayan bireylerde ortaya çıkmaktadır. bu travmalar fiziksel, cinsel ya da duygusal istismarlar sonucunda gerçekleşebilir. bu istismarlar genellikle aile içinden ya da çocuğa bakan kişiden kaynaklanır. hastaları içinde bulunduğu kişilik durumlarından en az ikisi sürekli olarak denetim altında tutar. hastaları etkileyen bu kişilik sayıları genelde 5-10 kadardır. bunların sayısı hastanın yaşadığı travmanın şiddetiyle orantılıdır. kişiler bir kişilikten diğer kişiliğe genellikle ani olarak geçer. hastaların yaşadığı kimlikler tanınarak, bu kimliklerin birleştirilmesi sağlanmalıdır. çoklu kişilik bozuklukları hastalarda on yaşından itibaren etkili olmaya başlar, ilerleyen yaşlarda etkisini daha fazla gösterir.

mesaj gönder