ömer hayyam

Kimdir?

gıyaseddin eb'ul feth ömer ibni ibrahim'el hayyam veya ömer hayyam (farsça: عمر خیام)(d. 18 mayıs 1048 - ö. 4 aralık 1131) iranlı şair, filozof, matematikçi ve astronom. hayyam nişaburludur. yaşadığı dönemin ünlü veziri nizamül-mülk ve hasan sabbah ile aynı medresede zamanın ünlü alimi muvaffakeddin abdüllatif ibn el lübad'dan eğitim görmüş ve hayatı boyunca her ikisi ile de ilişkisini kesmemiştir. bazı kaynaklar; hasan sabbah'ın rey kentinden olduğu nizamül-mülk'ün de yaşça ömer hayyam ve hasan sabbah'tan büyük olduğunu ve böylece aynı medresede eğitim görmediklerini belirtmektedir. yine de ömer hayyam, hasan sabbah ve nizamül-mülk'ün ilişki içinde olduklarını inkar etmemektedir. (kaynak: semerkant-emin maluf emin maluf'un bu kitabında hasan sabbah ve nizamül-mülk ile ömer hayyam'ın ilişkisini ve hikâyelerini kurgulamış olabileceği de düşünülmelidir. hayyam'ın kendi dilinden yazılı böyle bir açıklaması yoktur.) birçok bilim adamınca batıni, mutezile anlayışlarına dâhil görülür. evreni anlamak için, içinde yetiştiği islam kültüründeki hakim anlayıştan ayrılmış, kendi içinde yaptığı akıl yürütmeleri eşine az rastlanır bir edebi başarı ile dörtlükler halinde dışa aktarmıştır. çadırcı anlamına gelen "hayyam" takma adını babasının çadırcılık yapmasından almıştır. ayrıca istanbul'un beyoğlu ilçesinde bir semte adını da vermiştir. tarlabaşı bulvarında sakızağacı ışıklardan başlayıp, tepebaşı'na kadar inen caddenin adıdır. hayyam aynı zamanda çok iyi bir matematikçiydi. binom açılımını ilk kullanan bilim adamıdır. hayyam, genelde şiirlerindeki eğlence düşkünlüğünün belirgin olmasından dolayı rubâileri ile ünlenmiştir. geçmişte yaşamış birçok ünlünün aksine ömer hayyam'ın doğum tarihi günü gününe bilinmektedir. bunun sebebi, ömer hayyam'ın birçok konuda olduğu gibi takvim konusunda da uzman olması ve kendi doğum tarihini araştırıp tam olarak bulmasıdır. rubailerinde, dünya, var oluş, allah, devlet ve toplumsal örgütlenme biçimleri gibi hayata ve insana ilişkin konularda özgürce ve sınır tanımaz bir şekilde akıl yürüttüğü görülmektedir. akıl yürütürken ne içinde yaşadığı toplumun ne de daha öncesi zamanlarda yaşamış toplumların kabul ettiği hiçbir kurala bağlı kalmamış, kendinden önce yaşayanların insan aklına koymuş olduğu sınırları kabullenmemiş, bir anlamda dünyayı, insanı, var oluşu kendi aklıyla baştan tanımlamış; bu nedenle de çağını aşarak "evrenselliğe" ulaşmıştır. ancak unutmamak gerekir ki hayyam'ın yaşadığı dönem, kendisi gibi çağları aşan ve tarihin gördüğü en büyük düşünürlerden birini yaratacak sosyo-kültürel altyapıya sahipti. kendi tarihinin belki de en aydınlık dönemlerini yaşayan islam dünyasında felsefenin hak ettiği ilgiyi gördüğü, selçuklu saraylarında ise sentez bir orta doğu kültürü (türk-hint-arap-çin-bizans) oluşmaya başladığı bir dönemde yaşayan düşünür, böylece nispeten yansız ve bilimsel bir öğrenim görmüş, müslüman fakat felsefeyi günah saymayan bir toplum içinde özgürce felsefe ile ilgilenebilmiştir. hayyam, aynı zamanda dünya bilim tarihi için de önemli bir yerdedir. dünyanın ilk rasathanesini kurmuştur. günümüzde kullanılan miladi ve hicri takvimlerden çok daha hassas olan celali takvimi'ni hazırlamıştır. okullarda pascal üçgeni olarak öğretilen matematik kavramı aslında ömer hayyam tarafından oluşturulmuştur. matematik, astronomi konularında dünyanın önde gelen bilim adamlarındandır. birçok bilimsel çalışması olduğu bilinmektedir. ömer hayyam'ın mezarı, nişapur, iran. pek çok rubai ünü sebebiyle hayyam'ınkilerine karıştırılmıştır, bilinen kadarıyla rûbailerinin sayısı 158'dir. fakat kendisine mal edilenler binin üzerindedir. ayrıca ömer hayyam için tarihteki ilk bilinen savaş karşıtı eylemci yakıştırması da yapılmaktadır. rubailerinin türkçeye çevirisi farklı birçok çevirmen tarafından yapılmışsa da rubaileri türk halkına sevdiren çeviri sabahattin eyüboğlu tarafından yapılmıştır.
 1. the bird of life is singing on the bough
  his two eternal notes of “i and thou”
  o! hearken well, for soon the song sings through
  and, would we hear it, we must hear it now

  the bird of life is singing in the sun
  short is his song, nor just begun
  a call, a trill, a rapture, then-so soon!
  a silence, and the song is done-is done

  yea! what is man that deems himself divine?
  man is flagon, and his soul the wine;
  man is read, his soul the sound therein;
  man is the lantern, and his soul the shine

  would you be happy, hearken, then the way
  heeed not to-morrow, heed not yesterday
  the magic words of life are here and now
  o fools, that after tomorrow stray

  were i a sultan, say what greater bliss
  were i to summon to my side than this
  dear gleaming face, far brighter than the moon
  o love! and this immortalizing kiss

  to all of us the thought of heaven is dear
  why not be sure of it and make it here?
  no doubt there is a heaven younder too
  but ’tis so far away- and you are near

  men talk of heaven- there is no heaven but here
  men talk of hell- there is no hell but here
  men of hereafters talk, and future lives
  o love, there is no other life-but here

  gay little moon, that hath not understood!
  she claps her hands, and calls the red wine good
  o careless and beloved , if she knew
  this wine she fancies is my true heart’s blood

  girl, have you any thought what your eyes mean?
  you must have stolen them from some dead queen
  o little empty laughing soul that sings
  and dances tell me- what do your eyes meam?

  and all this body of ivory and myrrh
  o gard it with some love and care
  know your own wonder, worship it with me
  see how i fall before it deep in prayer

  nor idle i who speak it, nor profane
  this playful wisdom growing out of pain
  how many midnights whitened into morn
  before the seeker knew he sought in vain

  you want to know the secret-so did i
  low in the dust i sought it, and on high
  sought it in aweful flights from star to star
  the sultan’s watchman of the starry sky

  up up, where parween hooves stamped heaven’s floor
  my soul went knocking at each starry door
  till on the silly top of heaven’s stair
  clear eyed i looked-and laughed- and climbed no more

  of all my seeking this is all my gain:
  no agony of any mortal brain
  shall wrest the secret of the life of man;
  the search had taught me that the search is vain

  yet sometimes on a sudden all seems clear-
  hush! hush! my soul, the secret draweth near;
  make silence ready for the speech divine-
  if heaven should speak, and there be none to hear!

  yea, sometimes on the instance all seems plain,
  the simple sun could tell us, or the rain
  the world, caught dreaming with a look of heaven
  seems on a sudden tip-toe to explain

  like to a maid who exquisitely turns
  a promising face to him who, waiting, burns
  in hell to hear her answer-so the world
  tricks all, and hints what no man learns

  look not above, there is no answer there
  pray not, for no one listens to your prayer
  near is as near to god as any far
  and here is just the same deceit as there

  but here are wine and beautiful young girls
  be wise and hide your sorrows in the curls
  dive as you will in life’s mysterious sea
  you shall not bring us any better pearls

  allah, perchance, the secret word might spell
  if allah be, he keeps his secret well
  what have he hidden, who shall hope to find?
  shall god his secret to a moggot tell?

  so since with all my passion and my skill
  the world’s mysteries meaning mocks me still
  shall i not piously believe that i
  am kept in darkness by heavenly will?

  how sad to be a woman-not to know
  aught of the glory of this breast of snow
  all unconcerned to comb this mighty hair
  to be a woman and never know

  where i a woman. i would all day long
  sing my own beauty in some holy song
  bend low before it, hushed and half afraid
  and say “i am a woman” all day long

  the koran! well , come put me to the test-
  a lovely old book in hideous errors drest-
  believe me, i can quote the koran too
  the unbeliever knows his kuran best

  and do you think that unto such as you
  a maggot-minded, starved, fanatic crew
  god gave the secret, and denied it me?
  well, well, what matters it! believe that too

  old khayam, say you, is a debauchee;
  if only you were half so good as he!
  he sins no sins but gentle drunkenness
  great-hearted mirth, and kind adultery

  but yours the cold hearted, and the murderous tongues,
  the wintry soul that hates to hear a song,
  the close-shut fist, mean and measuring eyes,
  and all the little poisoned of wrong

  so i be written in the book of love,
  i have no care about that book above,
  erase my name, or write it, as you please-
  so i be written in the book of love.

  what care i, love, for what the sufis say?
  the sufis are but drunk another way;
  so you be druk, it matters not the means,
  so you be druk-and glorify your clay

  drunken myself, and with a merry mind,
  an old man passed me, all in vine-leaves twined;
  i said, “old man, hast thou forgotten god?”
  “go, drink yourself, ” he said, “for god is kind.”

  “did god set the grapes a-growing, do you think,
  and at the same time make it sin to drink?
  give thanks to him who foreordained it thus-
  surely he loves to hear the glasses clink!

  from god’s own hands this earthly vessel came,
  he, shaped it thus, be it for fame or shame;
  if it be fair- to god be all the praise,
  if it be foul-to god alone the blame

  to me there is much comfort in the thought
  that all our agonies can alter nought,
  our lives are written to their latest word,
  we but repeat a lesson he hath taught

  our wildest wrong is part of his great right
  our weakness is the shadow of his might,
  our sins are his, forgiven long ago
  to make his mercy more exceeding bright

  when first the stars were made and planets seven,
  already was it told of me in heaven
  that god had chosen me to sing his vine,
  and in my dust had thrown the vinous leaven
  kuz

mesaj gönder