1. 3.mehmed'den olma handan haseki sultan'dan doğma 14. osmanlı padişahı (emir süleyman ve musa çelebi ' yi padişah olarak kabul edenler için 16. Osmanlı padişahıdır). Tarihçiler kendisi için 3.murad ve 3. mehmed'den sonra tabiri caizse ağacın sağlam meyve verdiği ve erken açığa çıkan bir zekaya sahip olduğunu yazar. Babası 3.mehmed taht - ı saltanata cülus eylediğinde bütün erkek kardeşlerini (19) boğdurtmuştu. Aynı zamanda şehzadesi mahmud'u da boğdurttu. Oğullarını tahtı için rakip gören babası tarafından şehzade ahmed'e pek iyi bir eğitim verilmedi. Annesi handan sultan da şehzadesinin ölümüne sebep olma korkusu yüzünden eğitimini ihmal etti. Ancak 1.ahmed e annesi tarafından sıkı bir dini eğitim verilmişti. Padişahlığı sırasında yaşanan vakıalar kendisinin dindar bir hüviyete sahip olduğunu gösterir.

  3.mehmed öldüğünde şehzade ahmed sancağa çıkmamış ve henüz sünnet dahi olmamıştı. Bu sebepledir ki osmanlı tarihinde ilk defa sancağa çıkmamış ve sünnet olmamış bir şehzade tahta çıkacaktır.1.ahmed'in tahta çıktığında ki ilk işi sünnet olmaktır. Bu durum halktan gizlenmedi. İlk defa bir padişahın sünnet edilmesi olayını yaşayan İstanbul halkı şenlikler düzenledi.

  1.ahmed tahta oturduğunda ayrı anneden doğma Mustafa adında bir kardeşi vardı.1.ahmed kardeşinin öldürülmesine müsaade etmemiştir. Çok kısa bir süre sonra babaannesi safiye sultanı kalabalık bir harem kadrosu ile eski saraya gönderdi.

  O zamana kadar iyi bir eğitim almayan 1.ahmed tahta çıktığı günden itibaren gece gündüz demeden kendini çalışmaya vermiştir. Kendisine harem i hümayun da bir kütüphane yaptırdığı söylenir.

  Tahta oturduğunda anadolu da celali tuğyanı, doğuda İran ve batıda avusturya ile iki cenk kalmıştı. 1606 da avusturya ile 1612 de İran ile sulh yapıldı. Celaliler için ise ihtiyar olarak tanımlanan kuyucu murad paşa görevlendirilmişti. Bazı tarihçiler Murad paşa için suçlu suçsuz ayırmadan binlerce insanı asıp kesen, cesetleri kuyulara doldurtan, kestirdiği kellelerden tepeler yığdırtan olarak bilgi verirken bu vakıa için görece bir yatışma sağlanmıştır demiştir. Bazı tarihçiler ise kesin bir biçimde Anadolu asayiş ve emniyete kavuşmuştur demiştir. 1.ahmed sefere çıkmamıştır.1. Ahmed yeni bir kanunname çıkarmıştır(kanunname i cedid). Bu kanunnamede devlet kanunları din esaslarına göre şerileştirilmiştir. Aynı zamanda kavanin i yeniçeriyan da bu dönemde kaleme alınmıştır.

  İçki yasağı getirip meyhaneleri kapattırdı. Hamr emanetini kaldırdı.

  Önceleri ahmediye günümüzde ise sultanahmet camii olarak anılan bir camii yaptırmıştır. Süleymaniye'den sonra kentin en büyük selatin yapıtı olarak görülür.
  Evliya Çelebi'ye göre caminin 16 şerefesi, selatin camilerin 16.sı olduğunu simgeler. Başka bir görüşe göre caminin altı minaresindeki 16 şerefe kendisinin 16.padişah olması sebebiyledir. Türklerin atmeydanı adını verdikleri Bizans hipodromu günümüzde bu padişahın adıyla anılır. (sultanahmet meydanı)

  14 yıl tahtta kalan 1.ahmed 28 yaşında vefat etti. Kendisinden sonra kardeşi Mustafa tahta oturdu.

  Bilinen hasekileri mahfiruz ve mahpeyker kösem sultanlardır. Şehzadeleri Osman, mehmed, Murad, bayezid, süleyman, Kasım ve ibrahimdir. Şehzadeleri arasından Osman, Murad ve ibrahim padişah olmuşlardır. Kız evlatları Hanzade, Ayşe sultan, atike sultan, übeyde sultan, Fatma sultan, gevherhan sultandır.
  Sadrazamları arasında yavuz (Malkoç) ali Paşa, lala mehmed paşa, derviş mehmed paşa, kuyucu Murad paşa, Nasuh paşa, öküz (öksüz) mehmed paşa ve halil paşa vardır.

  achmet I

mesaj gönder