1. mob: şiddet uygulayan düzensiz kalabalık
  mobile vulgus: kararsız kalabalık
  mobbing kavramını ilk kullanan kişi 1960'ta konrad lorenz isminde bir hayvan davranışı ve psikolojisi bilimcisinin ortaya attığı bir ifade.
  adam hayvanları incelemiş ve incelemelerin sonunda büyük hayvan gruplarının, kendilerinden daha güçsüz hayvan guruplarına saldırısını görmüş yada aynı gruptaki hayvan gruplarından zayıf olanların gruptan dışlanmasını gözlemlemiş .
  örneğin topluluk içindeki bir kuş gruptan dışlanarak, örneğin besin ve sudan uzak tutularak zayıflaması sağlanır. sonrada gruptaki hayvanlar tarafından gagalanmak sureti ile öldürülür efem.
  1990 da ise; bu davranış biçimini insanlarda gören, bunun insanlara da ait özellik olduğunu ortaya koyan kişi leymann'dır.
  bir grup tarafından, bir kişiyi topun ağzuna oturtmak sureti ile, psikolojk olarak yapılan her türlü gagalamaya mobbing denir. bu gagalamanın sitematik olması gerekmektedir. korkutma yıldırma, baskı, alay etme, görevi dışında çalıştırma vbb mobbinge girer efem.
  sonunda istifayı ferahlama hareketi olarak görür, gagalanmaktan kurtulursunuz.

mesaj gönder