• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (0.00)
bilimsel devrimlerin yapısı - thomas s. kuhn
bilimsel buluşların mantıksal yapısı nedir? ne tür kurallara ve kavramsal araçlara gerek vardır? bu araçlarla üretilen bilginin sürekli ileriye, daha doğru olana gittiğini nereden bilebiliriz? birbirine zıt bilimsel açıklamaların hangisinin daha geçerli olduğunu belirlemek için ne gibi ölçütlere sahibiz? daha çok bilim felsefesi alanına giren bu sorulara yanıt ararken zorunlu olarak bilimin tarihsel bir süreç olarak nasıl geliştiği ve ne tür koşullarda üretildiği sorularının da yanıtlanması gerekir. kuhn'un, bilim tarihinin kesintisiz bir bilimsel birikimin sonucu olarak değil; aksine, bilgiyi büyük kesintilere, hatta kopmalara uğratan devrimci dönüşümlerle geliştiğini gösterdiği "bilimsel devrimlerin yapısı"; yayınlandığı 1962 yılında bilim tarihi, bilim felsefesi ve bilim sosyolojisi alanlarında bir bomba etkisi yaratmış ve o tarihten bu yana çağdaş bilim ve felsefe dünyasının temel klasiklerinden biri olarak kabul edilmeye başlanmıştır. batı düşünce tarihinin temelinde yatan ampirist bilim geleneğini, bilim tarihindeki büyük dönüşüm ve devrimleri sorgulayan kuhn; bilimsel ilerlemenin temel dayanağı olduğu iddia edilen ampirist bilgi kuramının bir gereği olarak bilimin tarihini de kendilerine göre yeniden yazanlara karşı, aynı tarihe bakarak bambaşka bir ilerleme yapısının ve bambaşka felsefi sonuçların oluşturulabileceğini kanıtlamak çabasındadır ve "bilimsel devrimlerin yapısı" bu çabanın ürünüdür. (kitap bilgileri idefix'den alınmıştır.)
  1. kuhn'un düşüncesine göre bilim kümülatif değildir.ilerleme düşüncesi aydınlanma çağının bir ürünüdür. bugün newton fiziğinden einstein fiziğine geçiş yaptık ancak bu ikisi birbirlerini tamamlayıcı değiller, birbirlerinin devamı niteliğinde de değiller. bilim büyük kopuşlarla, kesintilere uğrayarak gelişir.
    kuhn, bilimsel bilgi üretmede salt zihinsel mekanizmalar yerine sosyolojik ve psikolojik unsurları da göz ardı etmeyen bir bakış açısı getiriyor. bilimi tanımlarken bilim, bilim adamlarının bilim dedikleri şeydir diyor. paradigma seçimlerinde bilim adamlarının paradigma tercihlerinin büyuk oranda kişilerin-bilen öznenin- amaçlarından ve konumlarından etkilendiği fikrini savunuyor. kuhn'un fikirleri ortak akıl yaratmaya çalışılmasından bu yana bilim felsefesi açısindan çokca eleştrilmektedir.

mesaj gönder