1. türk dil kurumu güncel türkçe sözlükte kültür kavramı "tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin" olarak tanımlanmakta. ayrıca kültür "muhakeme, zevk ve eleştirme yeteneklerinin öğrenim ve yaşantılar yoluyla geliştirilmiş olan biçimi" olarak tanımlanmaktadır.

    birinci tanımda belirtilen gelişme süreci vurgusunu dikkate alırsak henüz bir "youreads kültürü" oluşturacak kadar zaman geçmediği aşikar. ancak bu durum bir youreads kültürü'nün oluşmayacağı anlamına gelmez. insanlar gelecek, muhakeme edecek, eleştirecek, bilgi birikimini paylaşacak, geliştirecek, fikirler etkileşime geçecek ve youreads kültür'ü denen şey oluşacaktır. kendi yaşadığı bireysel meseleleri ve sıkıntıları paravan arkasından dile getirenler de tabi ki süreç içerisinde youreads kültürüne katkı sağlayacaktır.

mesaj gönder