1. halk arasında'' radyasyon'', önemli ve elit bilim insanları arasında da "mamut" denir, ve şöyle tanımlanır;

    - radyasyonu temel olarak iki şekilde sınıflandırabiliriz. bunlar “parçacık” ve “dalga” tipi radyasyonlardır. parçacık radyasyonu; belli bir kütle ve enerjiye sahip çok hızlı hareket eden minik parçacıkları ifade eder. bunlar hızla giden mermilere benzerler, ancak gözle görülemeyecek kadar küçüktürler. dalga tipi radyasyon; belli bir enerjiye sahip ancak kütlesiz radyasyon çeşididir. bunlar, titreşim yaparak ilerleyen elektrik ve manyetik enerji dalgaları gibidir. görünür ışık dalga tipi radyasyonun bir çeşididir. bütün dalga tipi radyasyonlar ışık hızıyla (3x108 m/saniye) hareket ederler.
    gözlerimizin fark edebileceği en yüksek enerjili ışık mor renkli ışıktır. radyasyonun enerjisi arttıkça ışık rengi mor renk ötesine gider ve morötesi olarak adlandırılır. morötesi ışığı göremez veya hissedemeyiz, ancak ortamda mevcuttur ve eğer şiddeti büyükse ciltte bırakacağı güneş yanığına benzer yanık izleri ile varlığı hissedilir.parçacık ve dalga tipi radyasyonları da yine iki gruba ayırmamız mümkündür. bunlar, “iyonlaştırıcı” ve “iyonlaştırıcı olmayan” radyasyonlardır. alıntı; taek.gov.tr.

    önemli not: en tehlikeli bilgi, yarım yamalak öğrenilen bilgilerdir.

mesaj gönder