1. "yapılması istenen projeler" ve "tavsiyeler" başlıkları tek başına eksik kalacağından, tümünü -daha önce açılıp öylece kalmış- bu başlıkta birleştirmeyi uygun görüyorum. moderasyon ekiplerinde çokça yer aldım, pek çoğunu da bizzat kendim yönettim. eksikleri bildiğimden dolayı, gidermek adına tecrübelerimi paylaşacağım.

  birikim, gerek bireysel gerek bütün olarak malzememiz. bunu yoğurup şekil veriyoruz. bir kitle beyni değil ama, bireyselliğin lokalleştiği özerk bir alan oluşturmak, nihai amaca hizmet edecektir diye düşünüyorum. bunun yolu da "iletişim"den geçiyor. algı kapılarını kapatmış ve monarşik biçimde tek taraflı buyurgan bir anlayışla sözlük/site/devlet yöneten kurumların, çatısı altındakilere mutluluk vermediğini hepimiz biliyoruz. tek yönlü istismar ve sömürü, bir düzen parçası değil.

  buranın daha ileriye gitmesi için de, ne askeri disipline ne de yüz göz olmaya gerek kalmaksızın, karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde, alınması gereken yolda herkesin sesinin duyulduğuna, emeğinin, zamanının ve fırsat maliyetlerinin korunarak, kayıpsız biçimde ve üzerine bilgi ganimeti ve moral/motivasyon yığılacağından emin olarak büyümenin sağlıklı sonuç vereceğini düşünüyorum.

  şundan eminim ki, yetkilendirilenlerin yetkilendirenlerden yetkin olmadığı her sistem çökmeye mahkumdur. içine girdiğiniz oluşumda karar alan mercilere saygı duymak istersiniz. eğer karşınızda kibir, cahiliye, hepsinden önemlisi emek sömürüsü ile size karşı saygıdan nasiplenmemiş bir duruş var ise, hevesinizi yavaş yavaş yitirir ve alternatifler aramaya başlarsınız. hemen söyleyeyim, türkiye için bu bağlamda çok fazla alternatif yok. dünya gözünde cahiliye topraklarında yaşadığımızı düşünüyorum. içindeki bilinçli azınlık olarak kendimize sığınacak, ruhumuzun gıdasını sağlayacak çatılar oluşturmak yine bizim elimizde. az kişiyiz. buna emin olun. genel olarak zaten kötü bir zamanda yaşıyoruz, az emeğe çok reklam ile tüketim kültürünün insanları güttüğü bir çağda ayakta ve uyanık kalmak zaten yeterince zor. yılmadan çabalamak da öyle.

  bu bağlamda, işbu platform içinde kısa vadeli doyumlar peşinde koşmadan, ileriyi düşünerek, kilometre taşlarının altına hep beraber el atar isek, güzel yerlere varılabileceğine inanıyorum. iletişim demiştim; yetki sahibi olun, olmayın, hepimiz arasında çift taraflı ve saygı çerçevesinde sağlanmasının site ömrü için genel şart olduğunun altını çizeyim. iş bölümünden tutun, en ufak sorunun çözümüne değin, biriktirmeden, kimsenin sırtına yığmadan, duvara konuşmadan, en önemlisi saygıyı isteyerek değil hak ederek aldığımız bir komün, bence alınan yol boyunca hepimizi tatmin edecek ve güzel bir tecrübenin ev sahipliğini yapacaktır.

  "beni sevmek zorunda değilsin, ama bana saygı duymak zorundasın" diyordu brando, "kıyamet"te. saygı, insan ilişkilerinin temel taşı. o bitince sevgi de bitiyor, evlilikler çöküyor, hükümetler yıkılıyor, kafalar kaybediliyor. bunun hem üyeler arasında, hem moderasyon içinde, hem de üye-moderatör ilişkileri boyunca korunacağı ölçülü bir diyalog yürütülür ise, site de alır yürür diye düşünüyorum. olasılık minvalinde değil, "düşünüyorum"ları kesinlik içeren fakat yumuşatılmaya çalışılan bir kalemin ifadeleri olarak görünüz.

  [ek paragraf: moderasyon düzenlemek, sağlıklı hale getirmek ise, bunu hep beraber yapacağız; yetkili olun veya olmayın. benden ve bizden önce buraya emek veren arkadaşlardan bizden sonra geleceklere değin herkes bu toplama dahil. dışarıda müdahil olamadığımız hiyerarşik yapıya burada son verip mutlak eşitliği getirme şansımızı maalesef çokları nesil vb. saçmalıkları ile "gördüğünü yansıtmak" suretiyle yok ettiler. esas olan ben veya siz değil, bilgi ve bunun güzelliklerini paylaşmak. insanları yahut birbirimiz sevmek zorunda da değiliz. sanatı, doğayı, tanrının ve insanın yarattıklarını seviyoruz ve bunları paylaşıyoruz. bu da yeterli bir algı bence.]

  işbu başlık da karşılıklı beklentilerin yapıcı üsluplarla, verimli şekilde paylaşılacağı bir havuza dönüşebilir. dönüşmezse raf ömrü içinde kendi kendini imha edecektir. serin yerde muhafaza ediniz ve soğuk içiniz. rusya'dan sevgilerle...

  m.

mesaj gönder