1. abraham (ibrahim) zar zor da olsa o zamana kadar bölgesinde geçerli olan insan kurbanını hayvan kurbanına kanalize etmeyi başarmıştı. bu fikri takip eden yahudilik, hristiyanlık ve müslümanlık zaman içinde güçlenince birçok toplumda insan kurbanı tamamen unutuldu, lakin hayvanlar öldürülmekten kurtulamadılar.
    hayvanlar, fakirler et yesin diye kesilmez. hayvanlar, tanrı ya da tanrılar kan görsün, kurban hayvanlarıyla doysun ve insanları rahat bıraksın diye kesilir, yakılır veya başka şekillerde kurban edilir.
    tarih boyunca birçok toplumda var olmuş olan "kurban" eylemi, böylesine ilkel bir düşünceye dayanır. böyle bir kan festivalinin "tanrı katında" onaylanacak bir tarafı yoktur.
    rihan

mesaj gönder