1. bilim ile sahte bilimi birbirinden ayıramayacak kadar bilgisi, geçerli argüman ile safsatayı birbirinden ayıramayacak kadar sorgulama becerisine sahip olmayan kişinin katılmayacağı hede. bkz

mesaj gönder