1. ülküsü olan kişi. ülkü sahibi. dar alanda kısa fikir paylaşımında, ülkemizde siyasi ve ideolojik bir zümre olan milliyetçi, turancı ve türkçü akımını remz etmektedir. kendilerini vatan evlatları olarak tanımlayan ve ocaklarına ''ülkü'' dedirten, ülküleri milliyetçilik düzleminde olan iş bu cengaverler, aidiyet nutuklarını dini sos kullanma suretiyle ''dini ve milli'' şuur denkleminde, iki aidiyet ve uç mefhumu aynı potada eritirler. ırkçılık gibi insanlık suçuna bulaşmadığı sürece, her insanın menziline varma uğraşı içerisinde ter döktüğü, hislendiği ve mücadele verdiği bir akımdır. fakat akımın müntesipleri sıklıkla ''ırkçı ve faşizan'' bir hal üzerine yollarını kat etmişlerdir. dini jargonun da araya sokulmasıyla birlikte, dinden referans alan ve dini ırk düzeyine sokma sürecine gitmiştir. islam dinine olan teslimiyet şartlı olmamakla birlikte, dine göz kırpmanın yolu ırkını methedici ve kayırıcı bazı uydurma sözlerle (hadis) bilenmiştir.

    ülkücü. ülküsü olan kişi. ülkü, ülkemizde ocaklara mahsustur. oysa her birey bir ülkü sahibidir.

    turancılık, ırk, milliyetçilik, islam, din, faşizim, siyaset, ideoloji, ülkü ve insana dair bu bilumum kaos dolu bu fikir filizlenmeleri şehrin romantik havasına pek bir ağır, pek bir cevval ve uzun meseleler bunlar. debdebeli ve şaşalı itiraflarım kelimelere boyanmayı bekliyor. ama benim buna mecalim yok. ve kelimeler demişken, az önce sözlükte ''kelimeler'' başlığının açılmamış olduğunu gördüm ve buna çok şaşırdım. sözlük ve sözlüğü var eden mana katresi kelimeleri tanımlamamak. istirham ediyorum tez bir yazar tarafından başlık açılsın, kelimeler başlığı açan yazara sağanak sağanak yağsın.

mesaj gönder