1. insanı yoran hayat değil taşıdığı maskelerdir ^:shakespeara^

mesaj gönder