1. "insanların, sürekli mutlu olmaları gerektiğine inandırıldığı bir çağda yaşıyoruz. gazeteler, kitaplar, ilan panoları, reklam spotları mutluluk üzerine söylenebilecek her şeyi tüketmiş halde... mutlu olmak bir görev, ödev gibi algılanır oldu ve bu algı, tek başına, kişiler üstünde önemli bir stres kaynağı haline geldi. adeta “mutluluk diktatörlüğü”nün tahakkümü altında yaşamaya başladık. "

    alıntı.

    (bkz: mutsuz olmak - wilhelm schmid) .

mesaj gönder