1. klasik koşullama (pavlov tipi koşullama) en az 2 uyaran arasındaki zamansal, mekansal ilişkiyi düzenleyen bir dizi işlemler sınıfıdır. 2 uyaran arasında korelasyonel bir ilişki bulunur. bu uyaranlardan biri koşullu uyaran diğeri ise koşulsuz uyarandır. koşullu uyaran belirli bir tepkiyi öğrenmeye bağlı olarak ortaya çıkaran uyarandır. pavlov'un köpeklerle yürüttüğü deneyinde koşullu uyaran zil sesidir. koşulsuz uyaran ise belirli bir tepkiyi öğrenmeye bağlı olmadan çıkaran uyarandır. yine pavlov'un deneyinden örnek verecek olursak koşulsuz uyaran burada ettir. pavlov tipi koşullamada uyaranların sunumu ile ilgili deneğin hiçbir kontrolü yoktur ve bu tip bir koşullama için laboratuar gerekli değildir. doğa da bizi koşullar. örneğin siyah bulutları görüp dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız bir pavlov tipi koşullamadır.
    pavlov tipi koşullamaya bağlı olarak olay, kişi ya da nesnelere yönelik iskeletsel, otonomik, heyecansal ve motivasyonel tepkilerimizde değişim meydana gelir.
    belirli yiyecekleri tercih etmemizin, bazılarından ise kaçınmamızın arkasında pavlov tipi koşullamanın olduğunu gösteren birçok çalışma mevcut. madde kullanımının ardında da pavlov tipi koşullama olduğunu gösteren bilimsel çalışmalar var. özellikle madde toleransında kişi altın vuruşu eğer yabancı bir ortamda yaparsa bunun ölümle sonuçlanmasının çok daha olası olduğunu biliyoruz. fobik tepkilerin ve alerjik reaksiyonların arkasında da pavlov tipi koşullamayı görüyoruz. çiçeğe alerjisi olan biri çiçeğin sadece resmini gördüğünde de alerjik tepkiler veriyor.
    pavlov tipi klasik koşullamaya bir örnek verecek olursak gustauson'un kurtlarda tat tiksinmesi deneyini verebiliriz. 1970'lerde kurtların sıklıkla koyunlara saldırdığı çiftlikte koyunları koruma altına almak için bir koşullama çalışması yürütülmüş. koyunlardan biri telef edilip etine lityum klorid karıştırılıyor. bu kurtların yedikleri etten tiksinmelerine neden olacak bir madde. bu koşullama çalışması sonucu çiftlikte telef edilen koyun sayısı düşüyor hatta bazı kurtların koyun gördükten sonra kaçmaya başladıkları görülmüş. burada koşullu uyaran koyun eti koşulsuz uyaran ise zehirdir. pavlov tipi koşullama bir şema kavramdır ve birçok farklı türü içinde barındırır.

mesaj gönder