1. narsisizm kelimesinin kökeni narkissos’a dayanır. yunan mitolojisinde, sudaki yansımasını gören ve bu yansımasına yani kendisine aşık olan ve bir ömür boyu onun peşinden koşan narkissos’dan gelmektedir. narkissos bu imkansız aşkına ulaşma isteğiyle sarılmaya çalışır ve suya düşüp boğularak hayatını kaybeder.

    narsisizm kelimesi ilk kez 1898 yılında psikanalitik kuramcı ellis tarafından psikolojik bir kavramı açıklamak amacıyla kullanılmış, daha sonra da freud, “narsisizm” kelimesini cinsellik teorisi üzerine çalışmalar isimli makalesinde kullanmıştır. freud’un, “narsisizm üzerine bir giriş” adlı makalesi de narsisizm üzerine ilk önemli çalışması olarak kabul edilir.

    kendini aşırı beğenmek, yükseklerde görmek, özseverlik olarak özetlenebilir.
    narsisizmde kişinin kendisine ilişkin yargıları tamamıyla başkalarının hayranlığını kazanmaya yöneliktir. bu kişiler, gerçekte kendilerini sevmez ve küçük görürler. narsisizmin temelinde kişinin kendisinden nefret etmesi yatar.

    bu açıdan da ironik ve trajediktir.

    narsisistik kişilik bozukluğuna kadar gidebilen de bir yelpazeye sahiptir.

mesaj gönder